Úvodní stránka > Poznej geologii > Geologie na webu
Loading

Geologie na webu

Tematika geologie se objevuje na mnoha webových stránkách, proto jsme pro vás připravili jejich výčet a tím usnadnili hledání. Za obsahovou správnost ovšem můžeme ručit jen v případě webové prezentace České geologické služby.

Česká geologická služba

Posláním České geologické služby, jejíž historie sahá do roku 1919, je výkon státní geologické služby v České republice. Sbírá a zpracovává údaje o geologickém složení státního území a předává je správním orgánům pro politická, hospodářská a ekologická rozhodování. Poskytuje všem zájemcům regionální geologické informace.

Přírodovědci.cz

Přírodovědci jsou komunikačním projektem Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, který představuje prostřednictvím atraktivních vizuálů čtyři sekce PřF UK – biologii, chemii, geografii a geologii.

Kamenožrout

Korespondenční geologický seminář Přírodovědecké fakulty UK v Praze

Popularizační stránky Geofyzikálního ústavu AV ČR

Geofyzikální ústav AV ČR, vědecká veřejná instutuce, je jedním z 57 výzkumných ústavů Akademie věd ČR. Ústav se zabývá základním výzkumem fyziky Země. Jeho hlavním programem jsou vědecké studie na regionální bázi, jejichž cílem je přispět k objasnění stavby zemské kůry a litosféry, geodynamického vývoje a fyzikálních vlastností Země a jejího okolí.

Chlupáčovo muzeum historie Země

Chlupáčovo muzeum historie Země (dále CHMHZ) je univerzitní muzeum vzniklé přestavbou původních sbírek Ústavu geologie a paleontologie PřFUK. Slouží především k výuce a výzkumu v oblasti historické geologie a stratigrafie, paleontologie, všeobecné geologie, regionální geologie a dalších příbuzných oborů.

Geologie u nás

Zde naleznete fotografie geologických jevů a významých geologických lokalit na našem území. K některým geologickým jevům je zde k dispozici i vysvětlení.

Geologické a geovědní mapy ČR

Na těchto stránkách je přístupná geologická mapa ČR, podrobné regionální geologické mapy ČR a další zajímavé geovědní informace pro libovolné místo v ČR.

Geolog.cz

Stránka je rozcestník na weby užitečné při práci v geologické profesi a občas dokonce informuje i o novinkách z oboru.

Geologie Šumavy

Geologie Šumavy na stránkách Národního parku Šumava.

Geologie Krkonošského národního parku

Geologie Krkonošského národního parku na stránkách KRNAP.

Geologická stavba ČR

Popis geologické stavby České republiky

Mineralogické muzeum PřF UK

V současné době obsahuje sbírka více než 22 000 položek. Je umístěna ve dvou sálech v prvním patře budovy Albertov 6, označovaných jako Mineralogické muzeum.

Zajímavé odkazy z portálu ČGS

Rozcestník na portále České geologické služby na zajímavé stránky jiných organizací s geovědní tématikou.

Aktuality

Odkazy

Databáze významných geologických lokalit v ČR
 Můj kousek Země
Databáze dekoračních kamenů
Fotoarchiv ČGS
Přihlášení