Úvodní stránka > Poznej geologii > Geologická literatura > Knihy z online shopu
Loading
Geologická abeceda
Mapa geologických zajímavostí. 140 + 1 geologická zajímavost
Vzorky hornin a minerálů

Knihy z online shopu

Chcete se o geologii dozvědět co nejvíce? Pomoci vám mohou knihy s geologickou tematikou určené pro děti a mládež, popřípadě i populárně naučné knihy pro dospělé. Knihy jsou ke koupi v Geologickém knihkupectví v Praze na Klárově, nebo prostřednictvím on-line obchodu ČGS.

O lidech a vodě

Na netradiční, místy napínavé a nebezpečné putování za vodou po celém světě se čtenář může vydat v publikaci Zbyňka Hrkala O lidech a vodě. Zkušený hydrogeolog (a také autor několika detektivních příběhů) hledal a nacházel vodu v oblastech vyprahlých i zdánlivě vodou oplývajících, od zemí Blízkého východu přes pouště Střední Asie a Afriky po tropické džungle Amazonie a jihovýchodní Asie i studený Island. Poznal místa, kde se vodou neuvěřitelně plýtvá, kraje, kde domorodci denně putují pro kbelík vody, i země, které umějí využít každou kapku. Při návštěvě atraktivních míst na naší planetě, Izraele, Nepálu, Bangladéše, Tádžikistánu, Libye, Spojených arabských emirátů, Islandu či Řecka, se čtenář seznámí s hlavními problémy zásobování vodou a získá představu o technických a organizačních možnostech, které dnešní civilizace má k jejich řešení. Dojde na Zemi voda? Blíží se války o vodu? Autor vidí budoucnost naší planety v optimistickém světle díky technologiím, které umožní lidstvu přežít i v podmínkách, který považujeme za kritické.

Geologická abeceda

Kniha je vhodným doplňkem učiva pro děti na základních školách. Je nejen zdrojem seriózních a pro děti srozumitelných informací, ale zároveň zábavným čtením, tedy knihou, kterou si nejmenší čtenáři sami od sebe s radostí otevřou třeba i místo pohádky před spaním. Ve výpravné publikaci najdete přes čtyřicet základních geologických pojmů, jak název napovídá, seřazených podle abecedy.

Mapa geologických zajímavostí. 140 + 1 geologická zajímavost

Málokterá země nabídne na tak malé ploše tolik nejrůznějších geologických pokladů pro potěšení odborníků i veřejnosti - bizarní tvary skla, rozhlehlá pískovcová sklaní města, sály a chodby krasových jeskyní vyzdobené krápníky, mohutné sloupy vychladlých čedičových láv či zbytky písečných dun. Geologové znají i jiné zajímavosti, sice veřejnosti poněkud utajené, ale stejně důležité. Jsou to třeba výskyty vzácnějších hornin a nerostů, naleziště zkamenělin a mezinárodně ceněné hranice mezi geologickými jednotkami různého stáří.

Říkali mu jemnostpán

Joachim Barrande (vyslovováno Žoakim Baránd, Žoasém Barand), nazývaný dělníky a skalníky v lomech zpočátku "ten Francouz" a později "jemnostpán Barrande", byl významnou postavou nejen pro českou geologii, ale i pro českou historii 19. století. Ve většině zvláště novějších prací je představován jako samotářský vědec, který se zajímal pouze o zkameněliny. Rádi bychom proto ke 130. výročí úmrtí přiblížili Joachima Barranda z jiného pohledu - jako člověka skromného, pracovitého, vstřícného k prostým lidem, ale i tvrdohlavého, stojícího si za svým názorem. Osobnost, která byla přítelem českého národa a mecenášem počáteční české geologie a paleontologie. Muže, který je ve své rodné Francii dodnes nedoceněn.

Trilobiti – raci z kamene

Publikace autorů Petra Budila, Jaroslava Marka a Radka Šariče je věnována bohaté tradici českých lidových pojmenování trilobitů a jiných zkamenělin. Pojmenování vymysleli tzv. skalníci, placení v 19. století významným francouzským učencem Joachimem Barrandem a dalšími badateli za sběr fosilií do jejich sbírek. Publikovány jsou některé méně známé fotografie skalníků a význačných sběratelů zkamenělin. Text je doplněn přehledem našich současných znalostí o oblasti Barrandienu. Publikace je vydána v českoanglickém znění.

Stavební a dekorační kameny Prahy a Středočeského kraje

Zájem o kamenické výrobky u nás v posledních dvaceti letech neustále roste. Proto se Česká geologická služba rozhodla postupně vydávat mapy jednotlivých oblastí naší republiky s významnými lokalitami, na nichž se horniny využívané ke stavebním a dekoračním účelům nacházejí. Jako první z plánované série byla zpracována oblast středních Čech, která je horninově nejpestřejší. Kromě schematické geologické mapy publikace obsahuje také ukázky stavebních a dekoračních kamenů s jejich kamenickými (obchodními) i petrografickými názvy (na základě jejich minerálního složení) a příklady lomů. V rozsáhlé textové části je pak kromě nejdůležitějších horninových vlastností a lokalit, odkud horniny pocházejí, u některých kamenů popsán i způsob a místo jejich použití. Vše je bohatě fotograficky ilustrováno.

Putování naším pravěkem

Putováním naším pravěkem zve čtenáře na cestu časem od nejmladších geologických útvarů do doby vzniku nejstarších hornin. Každé z období je popsáno v celosvětovém kontextu a je nastíněna tehdější rozmanitost rostlin a živočichů i důležité události, které měly zásadní vliv na běh geologických dějin. Z každého útvaru je představeno několik charakteristických nalezišť včetně popisu jejich současného stavu a možností sběru studijního materiálu. Text vychází z nejnovějších poznatků a objevů, z nichž některé publikovali sami autoři v prestižních časopisech.

Odkazy

Můj kousek Země
Geologické naučné stezky
Virtuální muzeum
Databáze významných geologických lokalit v ČR

On-line obchod ČGS

Přihlášení