Úvodní stránka > Poznej geologii > Geologické disciplíny > Hydrogeologie
Loading

Hydrogeologie

Hydrogeologie zkoumá původ, výskyt, pohyb a fyzikální a chemické vlastnosti podzemní vody. Hydrogeologie se vyvíjela paralelně s vodním hospodářstvím. Problémy s vodou se totiž řešily již od dob před řadou tisíc let, kdy lidé začali budovat sídliště s větším počtem obyvatel a museli zajistit zásobování vodou a závlahy (např. Egypt, Mezopotámie, Čína, Řecko).

Problémy s vodou se totiž řešily již od dob před řadou tisíc let, kdy lidé začali budovat sídliště s větším počtem obyvatel a museli zajistit zásobování vodou a závlahy (např. Egypt, Mezopotámie, Čína, Řecko).

Původním úkolem hydrogeologů bylo sice vyhledávání zdrojů podzemních vod s důrazem na kvantitu a vydatnost zdrojů, ale kromě toho řeší hydrogeologie i záležitosti znečištění a ochrany podzemních vod - bere se také tedy ohled na kvalitu. Již v 19. století byla vyhlašována ochranná pásma zdrojů minerálních vod a sanace znečištění podzemních vod se řeší od šedesátých let dvacátého století.

Dnes hydrogeologové vyhledávají nové zdroje podzemních vod včetně stanovení kvality zdrojů a jejich vydatnosti a se starají o ochranu stávajících zdrojů podzemní vody. Také provádějí hydrogeologický průzkum. Ten je nutný v případech, kdy je nutné zjistit hloubku podzemní vody, propustnost hornin a směr a rychlost proudění podzemní vody.

Hydrogeologii lze rozdělit do různých odvětví podle specializace jako je například všeobecná hydrogeologie, kontaminační hydrogeologie, ložisková hydrogeologie, hydrogeologie minerálních vod, inženýrská hydrogeologie regionální hydrogeologie atd.

Co to je oběh vody?

Co to je oběh vody? Mohl bych si jednoduše odpovědět – je všude kolem mne ! Oběh vody znamená přítomnost a pohyb vody na Zemi, v Zemi i nad Zemí. Voda je stále v pohybu a neustále mění svoji formu, z kapalné do plynné či pevné, a naopak. Oběh vody existuje již po miliardy let a veškerý pozemský život je na něm závislý; Země by bez něj byla již pěkně "okoralá.

KLIKNI PRO ZVĚTŠENÍ: Koloběh vody na stránkách U.S. Geological Survey

Oběh vody sice nemá počátek, ale oceány jsou příhodné místo, kde lze začít s jeho popisem. Slunce, které je strůjcem oběhu vody, ohřívá vodu v oceánech, a ta se vypařuje ve formě vodní páry do vzduchu. Stoupající vzdušné proudy unášejí vodní páru výše do atmosféry, kde nižší teplota poté způsobí kondenzaci vodní páry a její přeměnu do formy oblaků. Vzdušné proudy dále ženou oblaka nad zemí, a částice vody tvořící oblaky se srážejí, rostou a poté vypadávají z oblohy jako srážky.

Některé srážky padají jako sníh a mohou se hromadit jako ledové čepice a příkrovy či ledovce. V teplejším klimatu sníh s příchodem jara většinou taje a voda vytváří celoplošný odtok z tajícího sněhu. Většina srážek padá zpět do oceánů nebo na pevninu, odkud díky zemské tíži jako povrchová voda odtéká.Část odteklé vody napájí řeky, které poté odvádějí vodu do oceánů. Povrchový odtok a prosakující podzemní voda se hromadí jako sladká voda v jezerech a řekách. Ne všechna odtékající voda končí ihned v řekách, ale většina vody se vsakuje do půdy. Část této vsáklé vody zůstane blízko zemského povrchu a může znovu napájet povrchové vody (a moře) jako přítok z podzemní vody.

Někdy nachází mezery v zemském povrchu a vynořuje se jako sladkovodní pramen. Mělká podzemní voda je vytahována kořeny rostlin a odpařována povrchem listů do atmosféry. Část podzemní vody prosakuje hlouběji a obohacuje zvodně (podpovrchové zóny nasycené podzemní vodou), které dlouhodobě obsahují velké zásoby sladké vody. Také tato voda je ale v pohybu a část znovu vtéká do moří, kde oběh vody "končí" a "začíná.

Odkazy

Databáze dekoračních kamenů
Databáze významných geologických lokalit v ČR
Můj kousek Země
Virtuální muzeum
Fotoarchiv ČGS
Přihlášení