Úvodní stránka > Poznej geologii > Geologická témata
Loading
O lidech a vodě
Mapa geologických zajímavostí. 140 + 1 geologická zajímavost
Vzorky hornin a minerálů
Pomůcky do školní výuky
Web České geologické služby
Centre for Modern Education
Erudis
Národní muzeum
Muzeum Říčany

Geologická témata

Geologie je přirozenou součástí mnoha oblastí lidské činnosti a řeší bezpočet zásadních otázek, které se týkají existence nás všech. Připravili jsme pro vás výběr témat, které více či méně prolínají náš každodenní život.

Geologické dějiny

Jak se vytváří krajina

Jak vznikají nerosty a horniny

Stavební a dekorační kameny

Přírodní katastrofy

Geologické mapování

Člověk a geologické pochody

Co čeká Zemi

Geologické ukládání CO2

Odkazy

CCS
Virtuální muzeum
Geologické naučné stezky
Přihlášení