Úvodní stránka > Poznej geologii > Geologické disciplíny > Mineralogie a petrologie
Loading

Mineralogie a petrologie

Mineralogie

Mineralogie studuje vlastnosti minerálů (chemické složení, barva, tvrdost, vryp, lesk, štěpnost, lom, hustota, krystalová soustava atd.), jejich vznik, místa výskytu atd. Mineralogie má celkem úzké vztahy k chemii, fyzice, geometrii a matematice. Je to věda široká a vyprofilovaly se v jejím rámci tyto disciplíny:

 • Všeobecná mineralogie - studuje vnější tvar krystalů i vnitřní stavbu minerálů, neopomíjí chemické i fyzikální vlastnosti minerálů
 • Systematická mineralogie - charakterizuje minerály a zařazuje je do mineralogického systému na základě chemického složení a vnitřní struktury. V současné době existuje přes 4000 minerálů a další přibývají.
 • Genetická mineralogie - studuje genezi (vznik) minerálů
 • Topografická mineralogie - zabývá se lokalitami výskytu minerálů a jejich mineralogickou charakteristikou
 • Experimentální mineralogie - zabývá se syntetickou výrobou minerálů
 • Technická mineralogie - zabývá se praktickým využítím minerálů např. v průmyslu

skolecit

Skolecit, naleziště Nasik, Maharaštra, Indie

Petrologie

Petrologie zkoumá horniny ze všech možných hledisek. Petrologie má velmi úzký vztah k mineralogii, protože horniny se ve většině případů sestávájí z minerálů - tzv. horninotvorné minerály, které můžeme rozdělit na hlavní, vedlejší a akcesorické (pod 1% obsahu v hornině). Rozdělení petrologie může být následující:

 • Petrografie - zabývá se popisem hornin
 • Systematická petrologie - zařazuje horniny je do petrologického systému na základě chemického složení a geneze (vzniku)
 • Petrogeneze - studuje genezi (vznik) hornin
 • Petrochemie - studuje chemické složení hornin
 • Strukturní petrologie - studuje různé strukturní prvky hornin (tvar zrn a jejich vzájemné vztahy, prvky přednostní orientace atd.)
 • Experimentální petrologie - studuje krystalizaci tavenin v laboratorních podmínkách
 • Mechanika hornin - zabývá se mechanickými vlastnostmi hornin (např. pevnost)

Žulové bochníky u Kynžvartu

Žulové bochníky u Kynžvartu

Aktuality

Odkazy

Databáze významných geologických lokalit v ČR
Databáze dekoračních kamenů
Virtuální muzeum
Geologické naučné stezky
Přihlášení