Zalinkuj stránku v:
Google Google Digg Digg reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – Úvodní stránka

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám

Posláním České geologické služby, jejíž historie sahá až do roku 1919, je výkon státní geologické služby v České republice. I když se charakter instituce, stejně jako její název, v průběhu času vyvíjel, její hlavní poslání a s ním spojené jedinečné postavení ve společnosti přetrvává. Česká geologická služba sbírá a zpracovává údaje o geologickém složení státního území a předává je správním orgánům pro politická, hospodářská a ekologická rozhodování. Poskytuje všem zájemcům regionální geologické informace.


Tipy na portále
ČGS je pověřena výkonem státní geologické služby na území ČR. V rámci svých výzkumných aktivit zajišťuje např.: odbornou podporu, posudkovou a expertní činnost, provádění a vyhodnocování geologických prací atd.
Tato telefonní linka slouží výhradně k ohlášení krizových havarijních situací v souvislosti se sesuvy a skalním řícením.
Nová webová aplikace umožňuje ohlašovat zjištěné nebezpečné projevy starých důlních děl nebo jejich projevů na povrch. Oznamovací povinnost je všeobecná a vyplývá z § 35, odst. 4 horního zákona (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství v platném znění).
Využijte k plánování výletů tuto mapovou aplikaci a inspirujte se zajímavými geologickými místy, kde zaručeně objevíte něco nového. Aplikace funguje i na smartphonech a tabletech a zobrazuje již více než 1300 geologických zajímavostí.
Mapová aplikace optimalizovaná pro mobilní a dotyková zařízení zobrazuje geologickou mapu ČR v měřítku 1 : 50 000, přehled vrtů a pro srovnání geologického poznání vrstvu rukopisných geologických map 1 : 28 800 z 19. století.
Přehled událostí a aktivit připravených při příležitosti oslav 100. výročí založení České geologické služby. Stránka bude průběžně aktualizována, přibývat budou například pozvánky na akce či následné fotogalerie z událostí.
Důležité kontakty
Krizová linka: Sesuvy a skalní řícení
Oznámení důlního díla
Svahové nestability
ikonka odkazů Odkazy
ikona On-line aplikace
ikona Mapový server
ikona Databáze ČGS
ČGS v médiích
Projekty
GeoPLASMA-CE
GeoEra-Muse
Partneři ČGS
Ministerstvo životního prostředí ČR
ČGS je členem sdružení evropských geologických služeb EuroGeoSurveys
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
+420 257 089 411 (ústředna)
+420 257 089 500 (sekretariát ředitele)