Zalinkuj stránku v:

Česká geologická služba – Úvodní stránka

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám

Posláním České geologické služby, jejíž historie sahá až do roku 1919, je výkon státní geologické služby v České republice. I když se charakter instituce, stejně jako její název, v průběhu času vyvíjel, její hlavní poslání a s ním spojené jedinečné postavení ve společnosti přetrvává. Česká geologická služba sbírá a zpracovává údaje o geologickém složení státního území a předává je správním orgánům pro politická, hospodářská a ekologická rozhodování. Poskytuje všem zájemcům regionální geologické informace.


Tipy na portále
ČGS je pověřena výkonem státní geologické služby na území ČR. V rámci svých výzkumných aktivit zajišťuje např.: odbornou podporu, posudkovou a expertní činnost, provádění a vyhodnocování geologických prací atd.
Tato telefonní linka slouží výhradně k ohlášení krizových havarijních situací v souvislosti se sesuvy a skalním řícením.
Při terénních výzkumech v Antarktidě se českým geologům podařilo nalézt velké množství unikátních zbytků zkamenělých živočichů a rostlin. Mezi nejvýznamnější nálezy patří kosterní pozůstatky velkého vodního ještěra plesiosaura či fosilní schránky obřích amonitů.
Sdružuje přehled mapových aplikací pro výkon státní geologické služby a ostatní geovědní data z odborných databází a digitálního archivu ČGS.
V rámci projektu budou ve vybraných oblastech České republiky stanoveny zásoby podzemních vod a získán přehled také o jejich oběhu a kvalitě. Zároveň budou navržena opatření k zajištění optimálních podmínek jejich využívání a ochrany.
Obsahem portálu Svět geologie je množství nejnovějších poznatků z oblasti věd o Zemi, které jsou ve srozumitelné formě určeny široké veřejnosti, včetně dětí.

Partneři České geologické služby

Ministerstvo životního prostředí OneGeology-Europe EuroGeoSurveys

Aktuality

ikonka odkazů Odkazy
ikona On-line aplikace
ikona Mapový server
Svahové nestability
Přehled datových zdrojů České geologické služby
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 3
118 21 Praha 1
+420 257 089 411 (ústředna)
+420 257 089 500 (sekretariát ředitele)
secretar@geology.cz