Úvodní stránka > Poznej geologii > Geologie na webu > Geologie do školy
Loading

Geologie do školy

Potřebujete informace týkající se geologie na vypracování například školní práce? Zkuste se podívat na uvedené webové stránky. Využít také můžete nabídky České geologické služby na stránce Zeptejte se geologa.

Přehled geologických jednotek Českého masivu

Převládající geologickou jednotkou na území České republiky je Český masiv. Zde naleznete jeho podrobnou charakteristiku.

Regionální geologie České republiky

Přednášky Radomíra Grygara z VŠB TUL Ostrava.

Geologie - výukové multimediální texty

Multimediální výukové texty VŠ báňské TUL Ostrava.

Regionální geografie Evropy

Zpřístupnění studijních podkladů a materiálů prostřednictvím multimediální elektronické učební aplikace vycházející z široké řady informačních pramenů, včetně aktuální zahraniční literatury.

Přehled minerálů a hornin

Studijní text obsahuje ve dvou částech (přehled minerálů a přehled hornin) základní poznatky o minerálech ze Strunzova krystalo-chemického mineralogického systému a o horninách z nově koncipovaného petrografického systému.

Mineralogie pro školy

Dozvíte se co jsou to minerály, jaké vlastnosti u nich určujeme, jak minerály vznikají a kde je můžeme najít. Součástí stránek je také přehled základních minerálů.

Mineralogie - vše o minerálech

Zajímavá stránka o minerálech popisující vznik, složení a vlastnosti miminerálů. Dále na stránce naleznete mineralogický systém s přehledem vlastností jednotlivých minerálů, seznam nalezišť minerálů po celém světě a fotografie minerálů.

Mineral.cz

Informační server pro všechny, kteří propadli kráse minerálů. Najdete zde databáze (známé minerály - 5100 záznamů, termíny burz, zajímavé stránky atd.), inzerci, diskusní stránky, chat, kompletní rejstřík článků z časopisu Minerál, originální příspěvky atd.

Poznávání hornin

Tato příručka je doporučena jako základní učební text pro poznávání hornin. Podává přehled magmatických hornin uvedením jejich klasifikačních principů a terminologie. Je zaměřena na laboratorní výzkum hornin, především na makroskopické a mikroskopické rozbory.

Pravěký svět

Podrobné informace ze světa dinosaurů - dozvíte se co byli dinosauři, jak žily a podorbější informace i zajímavosti o něktrých z nich. Dále se stránky věnují vývoji Země.

Virtuální muzeum zkamenělin

Tyto stránky doplňují obsah serveru PaleoWeb (paleo.gweb.cz), který se věnuje paleontologii.

Multimediální mineralogicko - petrografický exkurzní průvodce po území Čech

Multimediální mineralogicko - petrografický exkurzní průvodce po území Čech.

Náměty do výuky geologie - Metodický portál RVP

Praktické činnosti ve výuce geologie

Článek popisuje praktické činnosti, které žáky seznamují se základními pojmy z geologie a mineralogie.
Autor: Alena Tučímová

Test - historická geologie

Autor: Mgr. Elena Sobotková

Geologické éry

Výuka geologických ér projektovou metodou.
Autor: Jana Sochorová
Spoluautor: Mgr. Nikola Žolnová

Vývoj využívání nerostných surovin na území ČR

Prezentace podává přehled o těžbě a využití nerostných surovin na území ČR v průběhu historie. Dotýká se i aspektů trvale udržitelného života, zejména v oblasti energetické koncepce.
Autor RNDr. Zdeňka Petáková

Významné geologické lokality ČR

Evidence informací o významných geologických lokalitách je nejen součástí podkladů pro vyhlašování chráněných území a lokalit, ale může sloužit geologům jako výchozí materiál pro geologické studie, je vhodná k využití pro výuku geologie, zeměpisu a ochrany životního prostředí, pro úřady státní správy a samosprávy a orgány ochrany přírody, pro tvorbu naučných stezek nebo pro přípravu školních exkurzí či výletů.
Autor: RNDr. Pavla Gürtlerová

Aktuality

Odkazy

Pomůcky do školní výuky v on-line obchodu ČGS

Můj kousek Země
Virtuální muzeum
Geologické naučné stezky
Fotoarchiv ČGS
Přihlášení