Úvodní stránka > Poznej geologii > Geologické disciplíny > Strukturní geologie
Loading
Web České geologické služby

Strukturní geologie

Strukturní geologie se zabývá studiem deformace hornin a studiem deformace jako procesu vedoucího ke vzniku deformačních struktur v horninách. Zároveň se zabývá vnitřní stavbou a vzájemnými vztahy horninových těles.

Zlomy ve čtvrtohorních sedimentech

Strukturní geologie se potýká s řadou jevů (vrásy, zlomy, pukliny, a další deformace hornin), jenž se snaží popsat, pochopit a vysvětlit podle nich podmínky, při kterých k deformaci horniny došlo.

Každý z těchto jevu vzniká vzájemnou souhrou externích sil působících na horniny a stavu hornin v době deformace. K deformaci dochází, když je tlak vyšší nežli pevnost hornin. Toto přispívá k pochopeni geologického vývoje celé oblasti.

Zvrásněné spodnokarbonské droby

Zvrásněné spodnokarbonské droby

Odkazy

Můj kousek Země
Virtuální muzeum
Geologické naučné stezky
Fotoarchiv ČGS
Přihlášení