Úvodní stránka > Pro učitele
Loading
O lidech a vodě
Pomůcky do školní výuky
Mapa geologických zajímavostí. 140 + 1 geologická zajímavost
Vzorky hornin a minerálů
Web České geologické služby
Centre for Modern Education
Erudis
Národní muzeum
Muzeum Říčany

Pro učitele

Zde naleznete všechny materiály, které se váží k jednotlivým studijním tématům, a můžete si je stáhnout, popřípadě vytisknout. Ke každému tématu je připraven soubor materiálů tvořený metodickým materiálem pro práci v zázemí školy, miniprojektem pro práci v terénu a interaktivní e-learningovou lekcí. K souboru materiálů je taktéž vypracována metodika pro usnadnění práce pedagoga.

Knihy ke stažení

Dvě krásné publikace s názvem Geologie pro zvídavé a S geologem po České republice si můžete zdarma stáhnout.

Geologie pro zvídavé

Kniha Geologie pro zvídavé je praktickou pomůckou pro učitele základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií pro doplnění výuky běžného učiva či jako rozšiřující informace v zájmových kroužcích. Obsahuje části Pokusy, Kvízy a Vycházky.

Geologie pro zvídavé 2

Kniha Geologie pro zvídavé je praktickou pomůckou pro učitele základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií pro doplnění výuky běžného učiva či jako rozšiřující informace v zájmových kroužcích. Pozornost je soustředěna na praktické pokusy, snadno realizovatelné v prostředí školy.

S geologem po České republice

S Geologem po České republice je populárně naučná kniha, určená nejen žákům základních škol, ale i laické veřejnosti. Kniha poutavou formou seznamuje zájemce s nejdůležitějšími procesy utvářejícími charakter krajiny naší republiky a mnoho zajímavostí z historie jejího vzniku. Text je doplněn kvalitními velkoplošnými fotografiemi.

Úvod ke zpracování MINIPROJEKTŮ

Přečtěte si prosím Úvod ke zpracování miniprojektů, kde naleznete důležité informace, jak miniprojekty vypracovat a jak budou hodnoceny.

Horniny - místo pro život

Pracovní listy

Pracovní listy k tématu Horniny - místo pro život.

Miniprojekt

Miniprojekt k tématu Horniny - místo pro život. TERMÍN PRO PŘIJETÍ VYPRACOVANÝCH MINIPROJEKTŮ NA TÉMA HORNINY - MÍSTO PRO ŽIVOT JE 5. ČERVNA 2015.

Metodika pro učitele

Metodika pro učitele k tématu Horniny - místo pro život.

E-learningová lekce Horninový podklad jako zásadní faktor vývoje flóry i fauny

Údaje o minimálních a doporučených požadavcích pro korektní zprovoznění lekcí:

 • Adobe Flash Player: minimální požadovaná verze 10.1 a vyšší, doporučená verze 11 a vyšší
 • Internetové prohlížeče: doporučený prohlížeč - Google Chrome, nepodporované jsou staré verze prohlížečů jako Internet Exporer 6 či Mozilla Firefox 3.6 (problémy s provozem lekcí může způsobovat bezpečnostní omezení prohlížečů)
 • Podrobnější údaje: Adobe Flash Player 11 / Technické specifikace

Historie těžby nerostných surovin

Pracovní listy

Pracovní listy k tématu Historie těžby nerostných surovin.

Miniprojekt

Miniprojekt k tématu Historie těžby nerostných surovin. TERMÍN PRO PŘIJETÍ VYPRACOVANÝCH MINIPROJEKTŮ NA TÉMA HISTORIE TĚŽBY NEROSTNÝCH SUROVIN JE 17. DUBNA 2015.

Metodika pro učitele

Metodika pro učitele k tématu Historie těžby nerostných surovin.

E-learningová lekce Historie těžby nerostných surovin

Údaje o minimálních a doporučených požadavcích pro korektní zprovoznění lekcí:

 • Adobe Flash Player: minimální požadovaná verze 10.1 a vyšší, doporučená verze 11 a vyšší
 • Internetové prohlížeče: doporučený prohlížeč - Google Chrome, nepodporované jsou staré verze prohlížečů jako Internet Exporer 6 či Mozilla Firefox 3.6 (problémy s provozem lekcí může způsobovat bezpečnostní omezení prohlížečů)
 • Podrobnější údaje: Adobe Flash Player 11 / Technické specifikace

Povrchové vody

Pracovní listy

Pracovní listy k tématu Povrchové vody.

Miniprojekt

Miniprojekt k tématu Povrchové vody. TERMÍN PRO PŘIJETÍ VYPRACOVANÝCH MINIPROJEKTŮ NA TÉMA POVRCHOVÉ VODY JE 6. BŘEZNA 2015.

Metodika pro učitele

Metodika pro učitele k tématu Povrchové vody.

E-learningová lekce Povrchové vody

Údaje o minimálních a doporučených požadavcích pro korektní zprovoznění lekcí:

 • Adobe Flash Player: minimální požadovaná verze 10.1 a vyšší, doporučená verze 11 a vyšší
 • Internetové prohlížeče: doporučený prohlížeč - Google Chrome, nepodporované jsou staré verze prohlížečů jako Internet Exporer 6 či Mozilla Firefox 3.6 (problémy s provozem lekcí může způsobovat bezpečnostní omezení prohlížečů)
 • Podrobnější údaje: Adobe Flash Player 11 / Technické specifikace

Podzemní vody

Pracovní listy

Pracovní listy k tématu Podzemní vody.

Miniprojekt

Miniprojekt k tématu Podzemní vody. TERMÍN PRO PŘIJETÍ VYPRACOVANÝCH MINIPROJEKTŮ NA TÉMA PODZEMNÍ VODY JE 18. LEDNA 2015.

Metodika pro učitele

Metodika pro učitele k tématu Podzemní vody.

E-learningová lekce Podzemní vody

Údaje o minimálních a doporučených požadavcích pro korektní zprovoznění lekcí:

 • Adobe Flash Player: minimální požadovaná verze 10.1 a vyšší, doporučená verze 11 a vyšší
 • Internetové prohlížeče: doporučený prohlížeč - Google Chrome, nepodporované jsou staré verze prohlížečů jako Internet Exporer 6 či Mozilla Firefox 3.6 (problémy s provozem lekcí může způsobovat bezpečnostní omezení prohlížečů)
 • Podrobnější aktuální údaje o Adobe Flash Player

Cesta od středu Sluneční soustavy až na její okraj

Pracovní listy

Pracovní listy k tématu Cesta od středu Sluneční soustavy až na její okraj.

Miniprojekt

Miniprojekt k tématu Cesta od středu Sluneční soustavy až na její okraj. TERMÍN PRO PŘIJETÍ VYPRACOVANÝCH MINIPROJEKTŮ NA TÉMA CESTA OD STŘEDU SLUNEČNÍ SOUSTAVY AŽ NA JEJÍ OKRAJ JE 26. LISTOPADU 2014 (prodlouženo z důvodu podzimních prázdnin).

Metodika pro učitele

Metodika pro učitele k tématu Cesta od středu Sluneční soustavy až na její okraj.

E-learningová lekce Cesta od středu Sluneční soustavy až na její okraj

Údaje o minimálních a doporučených požadavcích pro korektní zprovoznění lekcí:

 • Adobe Flash Player: minimální požadovaná verze 10.1 a vyšší, doporučená verze 11 a vyšší
 • Internetové prohlížeče: doporučený prohlížeč - Google Chrome, nepodporované jsou staré verze prohlížečů jako Internet Exporer 6 či Mozilla Firefox 3.6 (problémy s provozem lekcí může způsobovat bezpečnostní omezení prohlížečů)
 • Podrobnější aktuální údaje o Adobe Flash Player

Poznej geologii ČR

K tomuto tématu naleznete zpracovanou e-learningovou lekci.

E-learningová lekce Poznej geologii ČR

Údaje o minimálních a doporučených požadavcích pro korektní zprovoznění lekcí:

 • Adobe Flash Player: minimální požadovaná verze 10.1 a vyšší, doporučená verze 11 a vyšší
 • Internetové prohlížeče: doporučený prohlížeč - Google Chrome, nepodporované jsou staré verze prohlížečů jako Internet Exporer 6 či Mozilla Firefox 3.6 (problémy s provozem lekcí může způsobovat bezpečnostní omezení prohlížečů)
 • Podrobnější údaje: Adobe Flash Player 11 / Technické specifikace

Osobnosti geologie

K tomuto tématu naleznete zpracovanou e-learningovou lekci.

E-learningová lekce Osobnosti geologie

Údaje o minimálních a doporučených požadavcích pro korektní zprovoznění lekcí:

 • Adobe Flash Player: minimální požadovaná verze 10.1 a vyšší, doporučená verze 11 a vyšší
 • Internetové prohlížeče: doporučený prohlížeč - Google Chrome, nepodporované jsou staré verze prohlížečů jako Internet Exporer 6 či Mozilla Firefox 3.6 (problémy s provozem lekcí může způsobovat bezpečnostní omezení prohlížečů)
 • Podrobnější údaje: Adobe Flash Player 11 / Technické specifikace

Sluneční soustava a Země

Pracovní listy

Pracovní listy k tématu Sluneční soustava a Země

Miniprojekt

Miniprojekt k tématu Sluneční soustava a Země.

Metodika pro učitele

Metodika pro učitele k tématu Sluneční soustava a Země

E-learningová lekce Sluneční soustava a Země

Údaje o minimálních a doporučených požadavcích pro korektní zprovoznění lekcí:

 • Adobe Flash Player: minimální požadovaná verze 10.1 a vyšší, doporučená verze 11 a vyšší
 • Internetové prohlížeče: doporučený prohlížeč - Google Chrome, nepodporované jsou staré verze prohlížečů jako Internet Exporer 6 či Mozilla Firefox 3.6 (problémy s provozem lekcí může způsobovat bezpečnostní omezení prohlížečů)
 • Podrobnější údaje: Adobe Flash Player 11 / Technické specifikace

Půda a voda

Pracovní listy

Pracovní listy k tématu Půdy a voda

Miniprojekt

Miniprojekt k tématu Půdy a voda.

Metodika pro učitele

Metodika pro učitele k tématu Půdy a voda

E-learningová lekce Půdy a voda

Údaje o minimálních a doporučených požadavcích pro korektní zprovoznění lekcí:

 • Adobe Flash Player: minimální požadovaná verze 10.1 a vyšší, doporučená verze 11 a vyšší
 • Internetové prohlížeče: doporučený prohlížeč - Google Chrome, nepodporované jsou staré verze prohlížečů jako Internet Exporer 6 či Mozilla Firefox 3.6 (problémy s provozem lekcí může způsobovat bezpečnostní omezení prohlížečů)
 • Podrobnější údaje: Adobe Flash Player 11 / Technické specifikace

Nerostné suroviny

Pracovní listy

Pracovní listy k tématu Nerostné suroviny

Miniprojekt

Miniprojekt k tématu Nerostné suroviny.

Metodika pro učitele

Metodika pro učitele k tématu Nerostné suroviny

E-learningová lekce Nerostné suroviny

Údaje o minimálních a doporučených požadavcích pro korektní zprovoznění lekcí:

 • Adobe Flash Player: minimální požadovaná verze 10.1 a vyšší, doporučená verze 11 a vyšší
 • Internetové prohlížeče: doporučený prohlížeč - Google Chrome, nepodporované jsou staré verze prohlížečů jako Internet Exporer 6 či Mozilla Firefox 3.6 (problémy s provozem lekcí může způsobovat bezpečnostní omezení prohlížečů)
 • Podrobnější údaje: Adobe Flash Player 11 / Technické specifikace

Geologický vývoj a stavba území ČR

Pracovní listy

Pracovní listy k tématu Geologický vývoj a stavba území ČR

Miniprojekt

Miniprojekt k tématu Geologický vývoj a stavba území ČR.

Metodika pro učitele

Metodika pro učitele k tématu Geologický vývoj a stavba území ČR

E-learningová lekce Geologický vývoj a stavba území ČR

Údaje o minimálních a doporučených požadavcích pro korektní zprovoznění lekcí:

 • Adobe Flash Player: minimální požadovaná verze 10.1 a vyšší, doporučená verze 11 a vyšší
 • Internetové prohlížeče: doporučený prohlížeč - Google Chrome, nepodporované jsou staré verze prohlížečů jako Internet Exporer 6 či Mozilla Firefox 3.6 (problémy s provozem lekcí může způsobovat bezpečnostní omezení prohlížečů)
 • Podrobnější údaje: Adobe Flash Player 11 / Technické specifikace

Přírodní rizika

Pracovní listy

Pracovní listy k tématu Přírodní rizika.

Miniprojekt

Miniprojekt k tématu Přírodní rizika.

Metodika pro učitele

Metodika pro učitele k tématu Přírodní rizika.

E-learningová lekce Přírodní rizika

Údaje o minimálních a doporučených požadavcích pro korektní zprovoznění lekcí:

 • Adobe Flash Player: minimální požadovaná verze 10.1 a vyšší, doporučená verze 11 a vyšší
 • Internetové prohlížeče: doporučený prohlížeč - Google Chrome, nepodporované jsou staré verze prohlížečů jako Internet Exporer 6 či Mozilla Firefox 3.6 (problémy s provozem lekcí může způsobovat bezpečnostní omezení prohlížečů)
 • Podrobnější údaje: Adobe Flash Player 11 / Technické specifikace

Vývoj organizmů na Zemi

Pracovní listy

Pracovní listy k tématu Vývoj organizmů na Zemi.

Miniprojekt

Miniprojekt k tématu Vývoj organizmů na Zemi.

Metodika pro učitele

Metodika pro učitele k tématu Vývoj organizmů na Zemi.

E-learningová lekce Vývoj organizmů na Zemi - "Spirála plná záhad"

Údaje o minimálních a doporučených požadavcích pro korektní zprovoznění lekcí:

 • Adobe Flash Player: minimální požadovaná verze 10.1 a vyšší, doporučená verze 11 a vyšší
 • Internetové prohlížeče: doporučený prohlížeč - Google Chrome, nepodporované jsou staré verze prohlížečů jako Internet Exporer 6 či Mozilla Firefox 3.6 (problémy s provozem lekcí může způsobovat bezpečnostní omezení prohlížečů)
 • Podrobnější údaje: Adobe Flash Player 11 / Technické specifikace

Horniny a nerosty

Pracovní listy

Pracovní listy k tématu Horniny a nerosty

Miniprojekt

Miniprojekt k tématu Horniny a minerály.

Metodika pro učitele

Metodika pro učitele k tématu Horniny a nerosty

E-learningová lekce Horniny a nerosty

Údaje o minimálních a doporučených požadavcích pro korektní zprovoznění lekcí:

 • Adobe Flash Player: minimální požadovaná verze 10.1 a vyšší, doporučená verze 11 a vyšší
 • Internetové prohlížeče: doporučený prohlížeč - Google Chrome, nepodporované jsou staré verze prohlížečů jako Internet Exporer 6 či Mozilla Firefox 3.6 (problémy s provozem lekcí může způsobovat bezpečnostní omezení prohlížečů)
 • Podrobnější údaje: Adobe Flash Player 11 / Technické specifikace

Hlavní geologické procesy

Pracovní listy

Pracovní listy k tématu Hlavní geologické procesy

Miniprojekt

Miniprojekt k tématu Hlavní geologické procesy.

Metodika pro učitele

Metodika pro učitele k tématu Hlavní geologické procesy

E-learningová lekce Hlavní geologické procesy

Údaje o minimálních a doporučených požadavcích pro korektní zprovoznění lekcí:

 • Adobe Flash Player: minimální požadovaná verze 10.1 a vyšší, doporučená verze 11 a vyšší
 • Internetové prohlížeče: doporučený prohlížeč - Google Chrome, nepodporované jsou staré verze prohlížečů jako Internet Exporer 6 či Mozilla Firefox 3.6 (problémy s provozem lekcí může způsobovat bezpečnostní omezení prohlížečů)
 • Podrobnější údaje: Adobe Flash Player 11 / Technické specifikace

Aktuality

Kontakty

E-mail:objevy(zavináč)geology(tečka)cz
E-mail:veda(zavináč)geology(tečka)cz

SOUBORY

Svět geologie

Brožura s nabídkou vzdělávacích materiálů pro děti, pedagogy a zájemce o přírodu.

Návrhy projektů s přírodovědnou tematikou

Inspirace pro zájemce o realizaci popularizačního projektu, především v rámci školy

Odkazy

Vaše tvořivost

Geologické zajímavosti ČR
Virtuální muzeum
Databáze významných geologických lokalit v ČR
Fotoarchiv ČGS
Geologické naučné stezky
Přihlášení