Úvodní stránka > Pro učitele
Loading
O lidech a vodě
Pomůcky do školní výuky
Geologická abeceda
Mapa geologických zajímavostí. 140 + 1 geologická zajímavost
Vzorky hornin a minerálů

Pro učitele

Zde naleznete všechny materiály, které se váží k jednotlivým studijním tématům, a můžete si je stáhnout, popřípadě vytisknout. Ke každému tématu je připraven soubor materiálů tvořený metodickým materiálem pro práci v zázemí školy, miniprojektem pro práci v terénu a interaktivní e-learningovou lekcí. K souboru materiálů je taktéž vypracována metodika pro usnadnění práce pedagoga.

Knihy ke stažení

Dvě krásné publikace s názvem Geologie pro zvídavé a S geologem po České republice si můžete zdarma stáhnout.

Geologie pro zvídavé

Kniha Geologie pro zvídavé je praktickou pomůckou pro učitele základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií pro doplnění výuky běžného učiva či jako rozšiřující informace v zájmových kroužcích. Obsahuje části Pokusy, Kvízy a Vycházky.

Geologie pro zvídavé 2

Kniha Geologie pro zvídavé je praktickou pomůckou pro učitele základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií pro doplnění výuky běžného učiva či jako rozšiřující informace v zájmových kroužcích. Pozornost je soustředěna na praktické pokusy, snadno realizovatelné v prostředí školy.

S geologem po České republice

S Geologem po České republice je populárně naučná kniha, určená nejen žákům základních škol, ale i laické veřejnosti. Kniha poutavou formou seznamuje zájemce s nejdůležitějšími procesy utvářejícími charakter krajiny naší republiky a mnoho zajímavostí z historie jejího vzniku. Text je doplněn kvalitními velkoplošnými fotografiemi.

Úvod ke zpracování MINIPROJEKTŮ

Přečtěte si prosím Úvod ke zpracování miniprojektů, kde naleznete důležité informace, jak miniprojekty vypracovat a jak budou hodnoceny.

Horniny - místo pro život

Pracovní listy

Pracovní listy k tématu Horniny - místo pro život.

Miniprojekt

Metodika pro učitele

Metodika pro učitele k tématu Horniny - místo pro život.

E-learningová lekce Horninový podklad jako zásadní faktor vývoje flóry i fauny

Údaje o minimálních a doporučených požadavcích pro korektní zprovoznění lekcí:

 • Adobe Flash Player: minimální požadovaná verze 10.1 a vyšší, doporučená verze 11 a vyšší
 • Internetové prohlížeče: doporučený prohlížeč - Google Chrome, nepodporované jsou staré verze prohlížečů jako Internet Exporer 6 či Mozilla Firefox 3.6 (problémy s provozem lekcí může způsobovat bezpečnostní omezení prohlížečů)
 • Podrobnější údaje: Adobe Flash Player 11 / Technické specifikace

Historie těžby nerostných surovin

Pracovní listy

Pracovní listy k tématu Historie těžby nerostných surovin.

Miniprojekt

Metodika pro učitele

Metodika pro učitele k tématu Historie těžby nerostných surovin.

E-learningová lekce Historie těžby nerostných surovin

Údaje o minimálních a doporučených požadavcích pro korektní zprovoznění lekcí:

 • Adobe Flash Player: minimální požadovaná verze 10.1 a vyšší, doporučená verze 11 a vyšší
 • Internetové prohlížeče: doporučený prohlížeč - Google Chrome, nepodporované jsou staré verze prohlížečů jako Internet Exporer 6 či Mozilla Firefox 3.6 (problémy s provozem lekcí může způsobovat bezpečnostní omezení prohlížečů)
 • Podrobnější údaje: Adobe Flash Player 11 / Technické specifikace

Povrchové vody

Pracovní listy

Pracovní listy k tématu Povrchové vody.

Miniprojekt

Metodika pro učitele

Metodika pro učitele k tématu Povrchové vody.

E-learningová lekce Povrchové vody

Údaje o minimálních a doporučených požadavcích pro korektní zprovoznění lekcí:

 • Adobe Flash Player: minimální požadovaná verze 10.1 a vyšší, doporučená verze 11 a vyšší
 • Internetové prohlížeče: doporučený prohlížeč - Google Chrome, nepodporované jsou staré verze prohlížečů jako Internet Exporer 6 či Mozilla Firefox 3.6 (problémy s provozem lekcí může způsobovat bezpečnostní omezení prohlížečů)
 • Podrobnější údaje: Adobe Flash Player 11 / Technické specifikace

Podzemní vody

Pracovní listy

Pracovní listy k tématu Podzemní vody.

Miniprojekt

Metodika pro učitele

Metodika pro učitele k tématu Podzemní vody.

E-learningová lekce Podzemní vody

Údaje o minimálních a doporučených požadavcích pro korektní zprovoznění lekcí:

 • Adobe Flash Player: minimální požadovaná verze 10.1 a vyšší, doporučená verze 11 a vyšší
 • Internetové prohlížeče: doporučený prohlížeč - Google Chrome, nepodporované jsou staré verze prohlížečů jako Internet Exporer 6 či Mozilla Firefox 3.6 (problémy s provozem lekcí může způsobovat bezpečnostní omezení prohlížečů)
 • Podrobnější aktuální údaje o Adobe Flash Player

Cesta od středu Sluneční soustavy až na její okraj

Pracovní listy

Pracovní listy k tématu Cesta od středu Sluneční soustavy až na její okraj.

Miniprojekt

Metodika pro učitele

Metodika pro učitele k tématu Cesta od středu Sluneční soustavy až na její okraj.

E-learningová lekce Cesta od středu Sluneční soustavy až na její okraj

Údaje o minimálních a doporučených požadavcích pro korektní zprovoznění lekcí:

 • Adobe Flash Player: minimální požadovaná verze 10.1 a vyšší, doporučená verze 11 a vyšší
 • Internetové prohlížeče: doporučený prohlížeč - Google Chrome, nepodporované jsou staré verze prohlížečů jako Internet Exporer 6 či Mozilla Firefox 3.6 (problémy s provozem lekcí může způsobovat bezpečnostní omezení prohlížečů)
 • Podrobnější aktuální údaje o Adobe Flash Player

Poznej geologii ČR

K tomuto tématu naleznete zpracovanou e-learningovou lekci.

E-learningová lekce Poznej geologii ČR

Údaje o minimálních a doporučených požadavcích pro korektní zprovoznění lekcí:

 • Adobe Flash Player: minimální požadovaná verze 10.1 a vyšší, doporučená verze 11 a vyšší
 • Internetové prohlížeče: doporučený prohlížeč - Google Chrome, nepodporované jsou staré verze prohlížečů jako Internet Exporer 6 či Mozilla Firefox 3.6 (problémy s provozem lekcí může způsobovat bezpečnostní omezení prohlížečů)
 • Podrobnější údaje: Adobe Flash Player 11 / Technické specifikace

Osobnosti geologie

K tomuto tématu naleznete zpracovanou e-learningovou lekci.

E-learningová lekce Osobnosti geologie

Údaje o minimálních a doporučených požadavcích pro korektní zprovoznění lekcí:

 • Adobe Flash Player: minimální požadovaná verze 10.1 a vyšší, doporučená verze 11 a vyšší
 • Internetové prohlížeče: doporučený prohlížeč - Google Chrome, nepodporované jsou staré verze prohlížečů jako Internet Exporer 6 či Mozilla Firefox 3.6 (problémy s provozem lekcí může způsobovat bezpečnostní omezení prohlížečů)
 • Podrobnější údaje: Adobe Flash Player 11 / Technické specifikace

Sluneční soustava a Země

Pracovní listy

Pracovní listy k tématu Sluneční soustava a Země

Miniprojekt

Miniprojekt k tématu Sluneční soustava a Země.

Metodika pro učitele

Metodika pro učitele k tématu Sluneční soustava a Země

E-learningová lekce Sluneční soustava a Země

Údaje o minimálních a doporučených požadavcích pro korektní zprovoznění lekcí:

 • Adobe Flash Player: minimální požadovaná verze 10.1 a vyšší, doporučená verze 11 a vyšší
 • Internetové prohlížeče: doporučený prohlížeč - Google Chrome, nepodporované jsou staré verze prohlížečů jako Internet Exporer 6 či Mozilla Firefox 3.6 (problémy s provozem lekcí může způsobovat bezpečnostní omezení prohlížečů)
 • Podrobnější údaje: Adobe Flash Player 11 / Technické specifikace

Půda a voda

Pracovní listy

Pracovní listy k tématu Půdy a voda

Miniprojekt

Miniprojekt k tématu Půdy a voda.

Metodika pro učitele

Metodika pro učitele k tématu Půdy a voda

E-learningová lekce Půdy a voda

Údaje o minimálních a doporučených požadavcích pro korektní zprovoznění lekcí:

 • Adobe Flash Player: minimální požadovaná verze 10.1 a vyšší, doporučená verze 11 a vyšší
 • Internetové prohlížeče: doporučený prohlížeč - Google Chrome, nepodporované jsou staré verze prohlížečů jako Internet Exporer 6 či Mozilla Firefox 3.6 (problémy s provozem lekcí může způsobovat bezpečnostní omezení prohlížečů)
 • Podrobnější údaje: Adobe Flash Player 11 / Technické specifikace

Nerostné suroviny

Pracovní listy

Pracovní listy k tématu Nerostné suroviny

Miniprojekt

Miniprojekt k tématu Nerostné suroviny.

Metodika pro učitele

Metodika pro učitele k tématu Nerostné suroviny

E-learningová lekce Nerostné suroviny

Údaje o minimálních a doporučených požadavcích pro korektní zprovoznění lekcí:

 • Adobe Flash Player: minimální požadovaná verze 10.1 a vyšší, doporučená verze 11 a vyšší
 • Internetové prohlížeče: doporučený prohlížeč - Google Chrome, nepodporované jsou staré verze prohlížečů jako Internet Exporer 6 či Mozilla Firefox 3.6 (problémy s provozem lekcí může způsobovat bezpečnostní omezení prohlížečů)
 • Podrobnější údaje: Adobe Flash Player 11 / Technické specifikace

Geologický vývoj a stavba území ČR

Pracovní listy

Pracovní listy k tématu Geologický vývoj a stavba území ČR

Miniprojekt

Miniprojekt k tématu Geologický vývoj a stavba území ČR.

Metodika pro učitele

Metodika pro učitele k tématu Geologický vývoj a stavba území ČR

E-learningová lekce Geologický vývoj a stavba území ČR

Údaje o minimálních a doporučených požadavcích pro korektní zprovoznění lekcí:

 • Adobe Flash Player: minimální požadovaná verze 10.1 a vyšší, doporučená verze 11 a vyšší
 • Internetové prohlížeče: doporučený prohlížeč - Google Chrome, nepodporované jsou staré verze prohlížečů jako Internet Exporer 6 či Mozilla Firefox 3.6 (problémy s provozem lekcí může způsobovat bezpečnostní omezení prohlížečů)
 • Podrobnější údaje: Adobe Flash Player 11 / Technické specifikace

Přírodní rizika

Pracovní listy

Pracovní listy k tématu Přírodní rizika.

Miniprojekt

Miniprojekt k tématu Přírodní rizika.

Metodika pro učitele

Metodika pro učitele k tématu Přírodní rizika.

E-learningová lekce Přírodní rizika

Údaje o minimálních a doporučených požadavcích pro korektní zprovoznění lekcí:

 • Adobe Flash Player: minimální požadovaná verze 10.1 a vyšší, doporučená verze 11 a vyšší
 • Internetové prohlížeče: doporučený prohlížeč - Google Chrome, nepodporované jsou staré verze prohlížečů jako Internet Exporer 6 či Mozilla Firefox 3.6 (problémy s provozem lekcí může způsobovat bezpečnostní omezení prohlížečů)
 • Podrobnější údaje: Adobe Flash Player 11 / Technické specifikace

Vývoj organizmů na Zemi

Pracovní listy

Pracovní listy k tématu Vývoj organizmů na Zemi.

Miniprojekt

Miniprojekt k tématu Vývoj organizmů na Zemi.

Metodika pro učitele

Metodika pro učitele k tématu Vývoj organizmů na Zemi.

E-learningová lekce Vývoj organizmů na Zemi - "Spirála plná záhad"

Údaje o minimálních a doporučených požadavcích pro korektní zprovoznění lekcí:

 • Adobe Flash Player: minimální požadovaná verze 10.1 a vyšší, doporučená verze 11 a vyšší
 • Internetové prohlížeče: doporučený prohlížeč - Google Chrome, nepodporované jsou staré verze prohlížečů jako Internet Exporer 6 či Mozilla Firefox 3.6 (problémy s provozem lekcí může způsobovat bezpečnostní omezení prohlížečů)
 • Podrobnější údaje: Adobe Flash Player 11 / Technické specifikace

Horniny a nerosty

Pracovní listy

Pracovní listy k tématu Horniny a nerosty

Miniprojekt

Miniprojekt k tématu Horniny a minerály.

Metodika pro učitele

Metodika pro učitele k tématu Horniny a nerosty

E-learningová lekce Horniny a nerosty

Údaje o minimálních a doporučených požadavcích pro korektní zprovoznění lekcí:

 • Adobe Flash Player: minimální požadovaná verze 10.1 a vyšší, doporučená verze 11 a vyšší
 • Internetové prohlížeče: doporučený prohlížeč - Google Chrome, nepodporované jsou staré verze prohlížečů jako Internet Exporer 6 či Mozilla Firefox 3.6 (problémy s provozem lekcí může způsobovat bezpečnostní omezení prohlížečů)
 • Podrobnější údaje: Adobe Flash Player 11 / Technické specifikace

Hlavní geologické procesy

Pracovní listy

Pracovní listy k tématu Hlavní geologické procesy

Miniprojekt

Miniprojekt k tématu Hlavní geologické procesy.

Metodika pro učitele

Metodika pro učitele k tématu Hlavní geologické procesy

E-learningová lekce Hlavní geologické procesy

Údaje o minimálních a doporučených požadavcích pro korektní zprovoznění lekcí:

 • Adobe Flash Player: minimální požadovaná verze 10.1 a vyšší, doporučená verze 11 a vyšší
 • Internetové prohlížeče: doporučený prohlížeč - Google Chrome, nepodporované jsou staré verze prohlížečů jako Internet Exporer 6 či Mozilla Firefox 3.6 (problémy s provozem lekcí může způsobovat bezpečnostní omezení prohlížečů)
 • Podrobnější údaje: Adobe Flash Player 11 / Technické specifikace

Kontakty

E-mail:veda@geology.cz

SOUBORY

Svět geologie

Brožura s nabídkou vzdělávacích materiálů pro děti, pedagogy a zájemce o přírodu.

Návrhy projektů s přírodovědnou tematikou

Inspirace pro zájemce o realizaci popularizačního projektu, především v rámci školy

Odkazy

Svět geologie na Facebooku
Geologická olympiáda
ČGS na YT

Vaše tvořivost

Geologické zajímavosti ČR
Virtuální muzeum
Databáze významných geologických lokalit v ČR
Fotoarchiv ČGS
Geologické naučné stezky
Přihlášení