Úvodní stránka > Poznej geologii > Geologické disciplíny > Stratigrafie a sedimenty
Loading

Stratigrafie a sedimenty

Stratigrafie je geologický obor, který studuje sled vrstev, jejich vzájemné vztahy a stáří.

Geologové se odedávna snažili rozpoznat, které horniny jsou starší, které mladší a které stejně staré. Zcela přirozené bylo, že nejprve rozhodli, že ty, co jsou vespod, jsou starší, než ty nahoře. Obvykle měli pravdu, mýlili se jen tehdy, kdy geologické pochody, například vrásnění, sled vrstev převrátily. Další etapa výzkumů nastala, když geologové získali určitou představu o vývoji života a o stáří zkamenělin. S jejich pomocí se pak často podařilo odlišit starší uloženiny od mladších. Znalosti daly dohromady: starší zkamenělý život = vrstvy spodní, mladší zkamenělý život = vrstvy horní. Od poloviny 20. století se začaly uplatňovat metody přímého určování stáří hornin, především podle rozpadu radioaktivních prvků. To znamenalo velký pokrok, který umožnil i měřit stáří hornin, ve kterých se zkameněliny nenašly.

Vrstvy vápenců

Vrstvy vápenců

Starohorní kamenečné břidlice v Hromnicích

Starohorní kamenečné břidlice v Hromnicích

Mnoho desítek let bádání – a máme stratigrafii. Známe sled hornin od nejstarších – prahorních, až po nejmladší – čtvrtohorní. Aby bylo možno srovnávat stratigrafický sled z různých částí světa, geologové jednotky pojmenovali. Názvy jim dali hlavně podle typických oblastí. Zajímavě znějící názvy prvohorních útvarů, kambrium, ordovik, silur, devon, pochází od starých i nových krajů ve Velké Británii, karbon byl pojmenován podle výskytů uhlí, perm podle města pod Uralem. Nejstarší druhohorní jednotka – trias – byla nazvána podle toho, že se v Německu dělí na tři části. Jura dostala jméno podle velkého pohoří severně od Alp. Křída byla nazvána podle horniny křídy, čistého bílého vápence ze schránek drobných živočichů.

Stratigrafická tabulka

Přehledná stratigrafická tabulka vypadá takto:

V české literatuře souběžně používáme českou i mezinárodní terminologii: prahory = archaikum, starohory = proterozoikum, prvohory = paleozoikum, druhohory = mezozoikum, třetihory = terciér, čtvrtohory - kvartér

Aktuality

Odkazy

Můj kousek Země
Virtuální muzeum
Geologické naučné stezky
Databáze dekoračních kamenů
Fotoarchiv ČGS
Přihlášení