Úvodní stránka > Poznej geologii > Geologické disciplíny

Geologické disciplíny

Geologie je vědou, která opravdu důkladně zkoumá planetu Zemi z hlediska složení, stavby, ale i historického vývoje. Zkoumá také procesy, které probíhají na povrchu i uvnitř planety. Velká šíře zkoumaných jevů je důvodem, proč se geologie dělí na dílčí obory. Vy máte možnost nyní prozkoumat, které to jsou a čemu se věnují…

Geologické pochody

Mineralogie a petrologie

Paleontologie

Stratigrafie a sedimenty

Strukturní geologie

Ložisková geologie

Geofyzika

Hydrogeologie

Inženýrská geologie

Odkazy

Můj kousek Země
Geologické lokality
Virtuální muzeum
Geologické naučné stezky
Přihlášení