Úvodní stránka > Poznej geologii > Geologické disciplíny > Ložisková geologie
Loading

Ložisková geologie

Ložisková geologie je věda, která se zabývá nerostnými surovinami, vyhledáváním a průzkumem jejich ložisek. Také se zamýšlí nad způsobem vzniku nahromadění nerostných surovin v zemské kůře.

Využívá poznatků z dalších geologických věd, jako jsou základní geologie, geochemie, geofyzika či mineralogie. Ložiskoví geologové také spolupracují s technology, kteří navrhují postupy úpravy a zpracování nerostných surovin.

Kamenolom Císařský - čerstvý odstřel čediče

Kamenolom Císařský - čerstvý odstřel čediče.

Výsledkem spolupráce mnoha lidí z řady vědních i průmyslových odvětví je přeměna nerostné suroviny na produkt, který nakupují průmyslové podniky a využívají ho ve výrobě kovů, v energetice, stavebnictví, chemickém průmyslu a široké škále dalších výrob.

Lom na dekorační kámen Podhorní Újezd.

Lom na dekorační kámen Podhorní Újezd.

To znamená, že ložisková geologie je na začátku vzniku téměř všech výrobků, které denně používáme. Rovněž pomáhá zajišťovat plynulé dodávání energetických nerostných surovin, ropy, plynu, uhlí a uranu pro výrobu tepla, elektřiny a pro dopravu.

Sklářské písky Provodín.

Ložiskoví geologové také shromažďují poznatky o množství zásob jednotlivých nerostných surovin a výši jejich těžby a pomáhají tak průmyslu i státu v rozhodování. Dále navrhují zmírňování negativního vlivu těžby na životní prostředí.

Pískovna Příšov - pohled na úpravárenskou linku.

Pískovna Příšov - pohled na úpravárenskou linku.

Díky rozsáhlému využívání nerostných surovin je náš hmotný svět takový, jaký jej známe. A díky ložiskové geologii už víme, že nerostné suroviny důležité pro chod naší společnosti pomalu docházejí a budeme se muset nějak moudře rozhodnout, jak uspořádáme náš život v budoucnosti. Práce ložiskového geologa je velmi pestrá a zodpovědná.

KLIKNI PRO ZVĚTŠENÍ: Podívej se, kolik miliard tun se těží biomasy, stavebního materiálu, fosilních paliv, rud a nerudních nerostných surovin.

Odkazy

Databáze významných geologických lokalit v ČR
Můj kousek Země
Databáze dekoračních kamenů
Geologické naučné stezky
Virtuální muzeum
Fotoarchiv ČGS
Přihlášení