Úvodní stránka > O projektu
O lidech a vodě
Vzorky hornin a minerálů
Geologická abeceda
Mapa geologických zajímavostí. 140 + 1 geologická zajímavost
Pomůcky do školní výuky
Web České geologické služby
Muzeum Říčany
Centre for Modern Education
Erudis
Národní muzeum

O projektu

Vědou ke vzdělání, vzděláním k vědě

Projekt Vědou ke vzdělání, vzděláním k vědě je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 • Číslo operačního programu: CZ.1.07
 • Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Číslo prioritní osy: 7.2
 • Název prioritní osy: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
 • Číslo oblasti podpory: 7.2.3
 • Název oblasti podpory: Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
 • Poskytovatel podpory: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Termín: od 8. 7. 2014 do 30. 6. 2015
 • Cílem projektu je systematicky rozvíjet spolupráci vědecko-výzkumných institucí (dále jen VVI), základních a středních škol, vysokých škol a vědecko-popularizačních institucí (muzeí). Dále je cílem projektu rozvíjet zájem žáků ZŠ a SŠ o vědecko-výzkumnou činnost v oblasti přírodních věd a poskytnout školám nejen nejnovější poznatky z vědy a výzkumu, ale také způsoby, jak je atraktivně komunikovat se žáky a studenty při výuce.
 • Cílovou skupinou projektu jsou odborní pracovníci VVI, studenti VŠ, učitelé ZŠ a SŠ a zájemci o vědecko-výzkumnou činnost (žáci v přírodovědných kroužcích provozovaných při školách v rámci projektu). Těmto cílovým skupinám bude poskytnuta podpora v podobě odborných stáží v zahraničí a dalších akcí v ČR s účastí zahraničních odborníků. Pedagogům ZŠ a SŠ bude také poskytnuta metodická podpora formou odborných exkurzí, individuálních konzultací v Didaktickém centru geologie, vybudovaném v rámci projektu v Říčanech (okr. Praha-východ).
 • Vytvořeny budou metodické materiály k interaktivní výuce přírodních věd a zpracováno dalších 5 témat věnujících se stěžejním otázkám soudobé geologie (navazuje na již zpracovaných 8 témat v rámci předešlého projektu). Vzniknou tak pracovní listy použitelné do školní výuky a pro žáky atraktivní e-learningové lekce.
 • Projekt realizuje Česká geologická služba.
 • Partnery projektu jsou Erudis, Centre for modern education, Muzeum Říčany, Základní škola Žacléř (okres Trutnov), Základní škola Říčany (Bezručova 94), I. základní škola Říčany (Masarykovo nám. 71) a Základní škola Uničov (Pionýrů 685).

O projektu Objevy čekají na Tebe

Informace o projektu Objevy čekají na Tebe realizovaného od června 2013 do června 2014.

Loga sponzorů projektu

Odkazy

Geologické naučné stezky
Můj kousek Země
Virtuální muzeum
Přihlášení