online informace o dědictví ušlechtilých a stavebních
kamenů České republiky
Dekorační kameny

Tato databáze České geologické služby shromažďuje informace o horninách České republiky používaných k dekoračním a stavebním účelům u nás i v zahraničí. Tyto informace se týkají vlastností hornin, současného stavu lokalit jejich těžby a způsobu použití.
Databáze je určena geologům, kameníkům, restaurátorům, stavařům, odborníkům z řad památkářů a široké laické veřejnosti se zájmem o tuto problematiku.
 
Odkazy

Mapová aplikace
Přehled lomů a stavebních objektů na mapě zajímavostí ČR.


Portál ČGS
Stránka o aplikaci na portále ČGS.