Úvodní stránka > Pro učitele > Exkurze a workshopy
Loading
Pomůcky do školní výuky
Mapa geologických zajímavostí. 140 + 1 geologická zajímavost
Geologická abeceda
Vzorky hornin a minerálů
Web České geologické služby
Centre for Modern Education
Erudis
Národní muzeum
Muzeum Říčany

Exkurze a workshopy

Nabídka workshopů pro školy

Workshopy pro školy jsou zaměřeny na nejdůležitější geologické disciplíny a připravili je specialisté České geologické služby a Národního muzea. U každého workshopu je uveden seznam termínů, ve kterých mohou lektoři danou školu navštívit a workshop zrealizovat. Školu prosíme o zajištění vhodných prostor pro uspořádání workshopu, včetně dataprojektoru, promítacího plátna a ozvučení. Přihlašovat se lze prostřednictvím mailu objevy@geology.cz.

UPOZORNĚNÍ: DĚKUJEME ZA ZÁJEM, ALE JIŽ NEJSOU ŽÁDNÉ VOLNÉ TERMÍNY EXKURZÍ A WORKSHOPŮ!

ZKAMENĚLÉ TAJEMSTVÍ ANTARKTIDY

Lektor: Mgr. Radek Vodrážka, Ph.D.
Účastníci workshopu se seznámí s českým geologickým výzkumem v Antarktidě a používanými výzkumnými metodami. Představena bude dále práce geologů v terénu a vybavení české vědecké polární stanice Johanna Gregora Mendela spolu s principy jejího fungování. Prostřednictvím unikátních paleontologických exponátů se žáci dozvědí, jak tyto zkameněliny a horniny z trvale zamrzlého kontinentu vypovídají o změnách klimatu v minulosti Země a jak souvisí s podnebními změnami v současnosti. Součástí workshopu budou ukázky nově objevených zkamenělin a jejich určování a také jedinečné fotografie a videoreportáže pořízené specialisty České geologické služby v průběhu výzkumných prací v Antarktidě. Závěr workshopu bude věnován diskuzi o způsobech, jak se stát polárním výzkumníkem.

Pozn.: Nutno zajistit dataprojektor, PC a ozvučení.

Volné termíny:

 • již nejsou

SOPKY

Lektor: Mgr. Vladislav Rapprich, Ph.D.

1. Sopečná činnost patří ke geologickým projevům, které lidstvo odedávna fascinovaly. Je to dáno jednak tím, že se při sopečné činnosti demonstrují síly, které mnohonásobně převyšují lidské možnosti a schopnosti. Svou roli hraje také to, že sopky mají potenciál i ničit a zabíjet. A tak není divu, že mnohé vulkány v minulosti byly, a dosud stále jsou sídlem mnohých božstev.
2. Co se ale skrývá za sopečnou činností? Jaké jsou její příčiny? Kde se sopkami můžeme setkat? Jsou všechny sopky stejné? Jsou jejich projevy vždy stejné, případně jaká je zákonitost v síle a charakteru erupce? To jsou jen některé z mnoha otázek, které veřejnost při každé zprávě o erupci napadají, a na které hledá odpovědi věda zvaná vulkanologie.
3. V rámci workshopu přednese lektor populární formou základní fakta o sopečné činnosti, jejích příčinách a důsledcích. Představí stručně hlavní sopečné oblasti ve světě. Významnou a hlavní částí workshopu pak bude povídání o sopkách v Čechách. Jejich variabilitě, ale také metodám výzkumu těchto vyhaslých krásek.

Volné termíny:

 • již nejsou

PRAVĚKÝ SVĚT POD VAŠIMA NOHAMA

Lektor: Mgr. Valéria Vaškaninová, Ph.D.

Věděli jste, že i pod vašimi domovy, nebo budovou školy leží pohřbené tajemné světy staré stovky miliónů let? Zajímá vás, jestli pod vaším školním hřištěm dřímá prahorní sopka, nebo v místě učebny fyziky lovili křídoví mořští plazi? Workshop pořádaný přímo u vás ve škole Vaše žáky interaktivní formou seznámí s geologií a paleontologií jejího okolí. Žáci poznají práci geologa a paleontologa, sami si vyzkouší určování nalezených zkamenělin a hornin, budou diskutovat životní podmínky a složení pravěkého ekosystému. Výstupem workshopu bude obrazová rekonstrukce pravěkého světa „pod vašima nohama“ vytvořená žáky v duchu nejlepší české tradice (Zdeněk Burian).

Volné termíny:

 • již nejsou

JAK SESUVY A SKALNÍ ŘÍCENÍ OVLIVŇUJÍ ŽIVOTY LIDÍ

Lektor: Ing. Petr Kycl

Víte co znamená sesuv? Dokážete si představit, co všechno může způsobit? Dovedli byste si poradit v situaci, kdy byste museli sesuvu čelit? Zkuste si společně s lektorem, inženýrským geologem Petrem Kyclem, vymodelovat sesuv pomocí písku či mýdla a vody! Pak snáze pochopíte, co vlastně takový sesuv znamená a jaké hrozí nebezpečí pro všechny, kdo se ocitnou v jeho blízkosti. Dozvíte se, jaké jsou základní typy sesuvů a jaké je jejich rozšíření. Uvidíte fotografie nejzávažnějších sesuvů u nás i v dalších zemích světa a dozvíte se, jak se lze vypořádat s ničivými následky.

Volné termíny:

 • již nejsou

ZKAMENĚLINY – KRONIKA ŽIVOTA NA ZEMI

Lektoři: Mgr. Marika Polechová, Ph.D., RNDr. Petr Budil, Ph.D.

Workshop bude zaměřen na důležitý obor geologie – paleontologii. Paleontologie je v dnešní době široké veřejnosti známa zejména díky dinosaurům, důležité je však ukázat tento obor jako celek. Paleontologie se dnes nezabývá jen popisem zkamenělin, ale je svázána s celou řadou jiných oborů, do kterých přispívá svými poznatky nebo ze kterých čerpá znalosti či využívá jejich metody studia. Paleontologové tak spolu s dalšími odborníky pomáhají skládat celkovou mozaiku historie naší planety.

Volné termíny:

 • již nejsou

Nabídka exkurzí pro školy

Exkurze do terénu a na významná pracoviště České geologické služby jsou realizovány odborníky České geologické služby a Národního muzea, kteří zajišťují odborný výklad. U každé exkurze je uvedeno místo a čas srazu účastníků. S ohledem na charakter lokalit a pracovní náplň v průběhu exkurze je maximální počet účastníků 35. Přihlašovat se lze prostřednictvím mailu objevy@geology.cz.

PROKOPSKÉ ÚDOLÍ

Lektor: Mgr. Milan Libertín, Ph.D.

Prokopské údolí, které se nachází na jihozápadním okraji Hlavního města Prahy, je výjimečným územím tvořeným usazeninami prvohorního moře. Účastníci workshopu se seznámí se základy terénního geologického výzkumu a základními principy biostratigrafie. Všichni účastníci si budou moci nalézt zkameněliny prvohorních bezobratlých. Přímo v terénu na skutečných lokalitách si budou moci ověřit své znalosti o životě v prvohorním moři. Součástí exkurze bude návštěva mezinárodního stratotypu stupně Přídolí.

S sebou: kladivo, terénní boty, pláštěnku

Začátek exkurze: zastávka metra "Butovice", 10:00 hod.

Konec exkurze: zastávka metra "Butovice", 13:00 hod

Volné termíny:

 • již nejsou

NÁRODNÍ MUZEUM

Lektor: Mgr. Valéria Vaškaninová, Ph.D. a další pracovníci paleontologického oddělení Národního muzea

Exkurze seznámí zájemce o paleontologii se skutečnou prací paleontologů Národního Muzea v Praze. Během návštěvy za odborné asistence jednotlivých pracovníků prozkoumají jak tradiční postupy preparace a dalšího zpracování fosílií před jejich umístěním v expozici, tak i nejmodernější zobrazovací přístroje, jako je např. 3D mikroskop. Žáci si samostatně vyzkouší různé způsoby separace (plavení) mikrozbytků, jejich vybíraní pod optickým mikroskopem a pod vedením lektorů poznají jejich stáří a systematické určení. Každý z účastníků si domů odnese vlastnoručně vyrobený sádrový odlitek fosílie a fotografie mikroskopovaných objektů v elektronické podobě.

Pozn.: USB flash disk s sebou. Žáci si mohou přinést vlastní fosílie nebo jiné objekty neživé přírody.

Začátek exkurze: Depozitáře NM, Cirkusová 1740, Praha – Horní Počernice; začátek exkurze po dohodě s lektorem (doplední a odpolední termíny)

Konec exkurze: Depozitáře NM, Cirkusová 1740, Praha – Horní Počernice

Volné termíny:

 • již nejsou

BADATELEM I ZLATOKOPEM V JEDNOM DNI

Lektoři: Mgr. Marika Polechová, Ph.D., RNDr. Hana Breiterová, RNDr. Petr Budil, Ph.D., Mgr. Veronika Štědrá, Ph.D., Mgr. Markéta Vajskebrová, Ph.D., Ing. Patrik Fiferna, Mgr. Klára Froňková

Chcete se cítit jako opravdoví vědci? Láká vás dozvědět se více o práci badatelů a chcete si vyzkoušet práci s přístroji, na kterých vědci pracují? Přemluvte učitele, aby vás vzal na exkurzi do České geologické služby! Dozvíte se, co následně dělají geologové se svými nálezy v terénu, prohlídnete si zajímavé geologické vzorky v unikátním mikroskopu a dozvíte se o (zatím tajných) vzorcích spoustu zajímavých informací. A také pomocí několika vědeckých metod vypátráte, o jaké vzorky se vlastně jedná… Za odměnu si budete moci vlastnoručně vyrýžovat opravdové zlato! Tak vzhůru do objevů, čekají na vás v ČGS!.

Začátek akce: Budova ČGS, Klárov 3, 118 21 Praha 1, 10.00

Konec akce: Budova ČGS, Klárov 3, 118 21 Praha 1, 12.30

Termíny:

 • již nejsou

Nahlédněte do galerie fotografií a přesvědčte se, jak si exkurzi v České geologické službě užily děti ze ZŠ Mendíků!

SILUR A DEVON BARRANDOVSKÝCH SKAL

Lektor: Mgr. Marika Polechová, Ph.D.
Lokalita: Praha Hlubočepy, Praha Velká Chuchle – navštívíme většinou staré lomy s horninami silurského a devonského stáří.
Začátek exkurze: tramvajová zastávka Hlubočepy, délka exkurze cca 5 km
Konec exkurze: autobusová zastávka Velká Chuchle

Program:

 • 1) lom u kapličky
 • 2) lom severně od Barrandovy skály
 • 3) Barrandova skála
 • 4) Vyskočilka u Malé Chuchle (možnost sběru zkamenělin)
 • 5) Chuchelský háj
 • 6) Žákův lom (možnost sběru zkamenělin)
Instrukce pro děti: - terénní oblečení (i nepromokavou bundu nebo deštník), terénní nebo sportovní obuv, svačinu s sebou (v průběhu exkurze není možnost něco si koupit), noviny na zabalení zkamenělin, kladívko
Upozornění: - všechny lokality, které navštívíme, jsou přísně chráněné a sběr zkamenělin je možný pouze v suti
Termíny:
 • již nejsou

Kontakty

E-mail:veda(zavináč)geology(tečka)cz
E-mail:veda(zavináč)geology(tečka)cz

Odkazy

Vaše tvořivost

Aktualizováno 14. 2. 2014

Můj kousek Země
Virtuální muzeum
Databáze významných geologických lokalit v ČR
Geologické naučné stezky
On-line přístup ke geologickým mapám
Databáze dekoračních kamenů
Přihlášení/Odhlásit
Upravit