Úvodní stránka > Pro učitele > Miniprojekty > Tvořivost

Vaše tvořivost

Vaše neobyčejná nápaditost a fantazie nás inspirovaly k vytvoření této stránky, na které budou postupně přibývat nejpodařenější díla, nápady a postřehy z vypracovaných miniprojektů. A vy se o ně můžete podělit i s ostatními, protože to opravdu stojí za to. Blahopřejeme!

Zážitky a objevy

ZŠ Česká Lípa, Historie těžby nerostných surovin

Nakonec se ukázalo, že měla paní učitelka pravdu. Těžba nerostných surovin nás obklopuje každý den, ať už to jsou historické památky, nová dlažba na náměstí, názvy měst nebo sklenice, kterou máme v kuchyni. Tohle téma nám přišlo poučné, protože nám ukázalo věci, kterých si normálně nevšímáme a nad kterými neuvažujeme.

ZŠ Chomutov, Zahradní, pí. uč. Žižková, Historie těžby nerostných surovin

Tento projekt „Vědou ke vzděláním, vzděláním k vědě“ nám otevřel dveře „ke zlatému dolu“ informací, po kterých bychom asi jinak nepátrali.

ZŠ Chomutov, Zahradní, pí. uč. Žižková, Historie těžby nerostných surovin

Tento projekt „Vědou ke vzděláním, vzděláním k vědě“ nám otevřel dveře „ke zlatému dolu“ informací, po kterých bychom asi jinak nepátrali.

ZŠ Pchery, Historie těžby nerostných surovin

Při zpracování našeho projektu jsme se sice zabývali hlavně historií těžby, ale setkali jsme se s její současností a také s názory na její budoucnost.

ZŠ Varnsdorf, Historie těžby nerostných surovin

Celý miniprojekt nás opět velmi obohatil, je fajn, když se člověk dozví o historii svého výběžku něco více. Máme radost, když jde za námi naše práce vidět, vyzdobíme si školní chodby a našim spolužákům z 9. třídy poskytneme výukový materiál, i když my jsme pouze šesťáci a sedmáci, tak rádi své starší spolužáky poučíme. Nezbývá tedy už nic jiného, než se s nerostnými surovinami rozloučit a těšit se na další téma našeho miniprojektu, které bude určitě opět velmi zajímavé.

ZŠ Luh, okr. Vsetín, Historie těžby nerostných surovin

Dalším poznatkem pro nás bylo, že v dávných dobách lidé většinou těžili pouze tolik surovin, kolik spotřebovali. S rozvojem lidské společnosti a zvyšováním poznatků o neživé přírodě stále vzrůstá těžba a využití surovin. Jejich ložiska, která až na některé výjimky vznikla v předchozích geologických dobách, však nejsou neomezená. Zásoby surovin se nereprodukují, případně vznikají velmi pomalu. V současné době těžíme nadbytek, což se projevuje velkou devastací naší přírody a krajiny.

ZŠ Pchery, Povrchové vody

Během našeho projektu jsme poznali vody stojaté i tekoucí. Ještě před začátkem naší práce ,, o vodě" jsme sotva věděli, jaký potok protéká poblíž naší školy. Olda přestal říkat Červenému potoku Vltava (už ví, jak se jmenuje).(...)
Cílem našeho výletu byla největší vodní plocha regionu - Záplavy. Někteří z nás zde byli poprvé a chvíli se zdálo, že asi poprvé vidíme kachny.(...)
Protože už nám došla slova o důležitosti vody, chtěli bychom závěrem citovat autora krásných článků o vodě pana Mgr. Davida Fischera: ,,... řeky a potoky jsou pro krajinu jako tepny a cévy v těle. Tam, kde jsou cévy ucpány, život mizí... Ve vodě vznikl život pozemský i život každého jednotlivce. Jak tedy zacházet s vodou? Jako s darem.

ZŠ Světice, Povrchové vody

Co vše bychom mohli vyzkoumat a změřit? Teplotu vody, „močivost vody“ (za jak dlouho se něco ve vodě namočí:)

ZŠ Lubenec, Podzemní vody

Protože byla zima, nemohli jsme porušit naší tradici ohníčků na každé expedici. A naši kluci se tentokrát vyznamenali, protože dokázali ve vlhku rozdělat oheň pouze s pomocí listí rákosí, pro nějž museli do bahna.

ZŠ Pchery, Podzemní vody

Protože projekt Podzemní vody volně navazuje na jeden z předchozích (Půda a voda), měli jsme zpočátku obavy, že už jsme většinu nápadů a možností vyčerpali a nebude, kde brát. Po prohlédnutí pracovních listů a zadání miniprojektu nám bylo jasné, že jsme se báli zbytečně a že to bude přesně naopak. Naše pomyslná studna poznání byla tentokrát hodně hluboká! (...) Jelikož jsme toho hodně viděli, slyšeli i udělali, napsat závěr není jednoduché. Dozvěděli jsme se hodně informací.

ZŠ Varnsdorf, Cesta od středu Sluneční soustavy až na její okraj

Natálie: „Práce mě velmi bavila, velmi se mi líbily pracovní listy, jsou hezky přehledně zpracované."
Kateřina: „Jsem velmi ráda, že jsem se aspoň na chvilku mohla podívat tam nohoru."
Marika: „Přišla jsem na to, že mé představy o vesmíru byly velmi divoké."
Monika: „Nejvíce mě bavila výtvarná část projektu, tam jsem se vyřádila!"
Jessica: „Mrzí mě akorát to, že součástí projektu není také skutečná cesta do vesmíru, velmi ráda bych se tam podívala."
Pavel: „Co dodat? Byla to paráda a zábava."
Tomáš: „Myslel jsem si, že vím o vesmíru vše, ale byl jsem vyveden z omylu."
Valerie: „Je to stejně zázrak, že existuje Země a tvorové, kteří chodí, přemýšlí, dýchají, mluví…"
Barbora: „Mám jasno, budu kosmolog!"

ZŠ Blatná, Cesta od středu Sluneční soustavy až na její okraj

I když se o sluneční soustavě mnohé ví, určitě to je jen zlomek toho, co pro nás skrývá. Jak se říká: „To je ještě ve hvězdách…"

ZŠ Lubenec, Cesta od středu Sluneční soustavy až na její okraj

Také jsme si užili, když jsme v kruhu modelovali gravitační síly při rychlém točení nás všech kamarádů v kroužku – to jsme modelovali jednu z teorií vzniku měsíce – a najednou mezi nás přiběhl pes, kruh se porušil, někteří upadli a hned jsme si dokázali představit, co dokáže udělat asteroid při dopadu na těleso ve Vesmíru.

ZŠ Lubenec, Cesta od středu Sluneční soustavy až na její okraj

Ve škole jsme se rozdělili do 9 skupin, většinou po jednom, ale někdo byl i ve dvojici. Každá skupina si vybrala jedno těleso ze Sluneční soustavy a musel jí namalovat a napsat jméno. Potom jsme šli ven na hřiště. Slunce se postavilo na začátek. Neptun krokoval od Slunce 2 kroky a tam se postavil Merkur, potom udělal od Merkuru 3,5 kroku a tam stála Venuše. Země byla daleko 5 kroků a Mars 7,5 kroků od Slunce. Ale po Marsu musel Neptun krokovat od Slunce 26 kroků, což je místo Jupitera a dál od Slunce byl Saturn 47,5 kroků. Ještě více dál byl Uran 95,5 kroků a nejvíc dál byl Neptun - 150 kroků od Slunce. Já jsem byla s Klárkou Venuše a od Slunce jsme nebyly daleko, ale už jsme špatně viděly Uran. Když jsme všichni byli na svých místech, začali jsme se točit kolem Slunce a snažili jsme se chodit po našich oběžných drahách. Uran a Neptun ani jednou Slunce neoběhli.

ZŠ Lubenec, Cesta od středu Sluneční soustavy až na její okraj

Závěrečné hodnocení různých aktivit našeho geologického kroužku na téma o Sluneční soustavě jsme každý provedl písemně, protože se nám1.téma líbilo. A tak vybíráme:
Kamila 9.tř.: V planetáriu se mi líbilo házet míčky na monitor, na kterém byl Měsíc, tím jsme vytvářeli krátery, které jsou na Měsíci. A též byla dobrá teorie vzniku Měsíce.
Marek 9.tř.: Líbilo se mi, když jsme zkoušeli zatmění Slunce ve třídě.
Denis 6.tř.: Nejlepší byl pokus s pomerančem a film „Cesta do středu Země".
Vašek 6.tř.: Mně se líbilo, jak jsme dělali pokus o vzniku Měsíce. Také bylo zajímavé, když jsme ponořovali pomeranč do vody a on plaval, a když jsme ho oloupali, neplaval.
Jana 7.tř.: Mně se líbilo představení v planetáriu.
Viliam 6.tř.: Líbila se mi teorie vzniku Měsíce, jak jsme modelovali venku a pak do nás vběhl pes.
Vítek 6.tř.: Byli jsme na Liščích skalách. Opékali jsme buřty a dělali různé prkotiny.
Klára 4.tř.: Nejvíc mě bavil bazének s míčky a bludiště v Plzni.
Vojta 4.tř.: : Líbila se mi Sluneční soustava, a jak jsme kroužili kolem Slunce na hřišti.

ZŠ Pchery, Cesta od středu Sluneční soustavy až na její okraj

Například zajímavou informací bylo, že Saturn má menší hustotu než voda, a proto by mohl v obrovském hypotetickém bazénu plavat na hladině. Dominika poznamenala, že proto má tedy kruh, aby se neutopil!

ZŠ Pchery, Cesta od středu Sluneční soustavy až na její okraj

Jestliže jsme během tvorby minulého projektu zjistili, jak málo toho o naší sluneční soustavě a vesmíru víme, teď máme pocit, že nevíme skoro nic.

ZŠ Rokycany, Cesta od středu Sluneční soustavy až na její okraj

Při cestě na planetu Saturn se můžete zastavit na hvězdě Proxima Centauri, která je k naší zemi nejblíže. Pak bychom Vám doporučovali výlet na krásnou a opravdu velmi zářící hvězdu Sírius, která může za příznivých okolností hrát všemi barvami. A kdyby jste toho stále neměli dost, můžete zaletět na velkou okružní jízdu po některém z našich známých souhvězdí. Doporučujeme souhvězdí Býka. Celková vzdálenost je cca 56 světelných let (počítáno s návratem na rodnou Zemi).

Zš Světice, Cesta od středu Sluneční soustavy až na její okraj

Naše plánovaná exkurze do hvězdárny byla zrušena, a tak jsme se vydali rovnou do vesmíru...

ZŠ Žacléř, Miniprojekt Geologické pochody

„Skoro na konci cesty jsme narazili na obrovské skály, do kterých jsme se chtěli jít podívat, ale pan učitel nám to zakázal, protože nebyly pořádně zpevnělé. Bylo nám to celkem líto, ale zdraví je přednější.... Výlet se nám moc líbil a těšíme se na další.”

ZŠ Žacléř, Miniprojekt Geologické pochody

„Naše poslední zastávka byla pod Žacléřským zámkem. Zde se mezi zelenými břidlicemi nachází výchoz vulkanických hornin (...). Tady jsme museli vytáhnout i lékárničku. Naši dva pilní chlapci byli tak šikovní, že se jeden z nich poranil o kladívko a pan učitel ho musel ošetřit.”

ZŠ Žacléř, Miniprojekt Geologické pochody

„Dozvěděli jsme se něco nového a jsme zase o něco moudřejší. Všichni jsme si to užili a těšíme se na další výlety.”

ZŠ Bartošovice, Miniprojekt Geologické pochody, zápis z deníku D. H., 6. třída – Jak jsme se ztratili

„Šli jsme od chaty. Ze začátku jsme šli správně. V půlce cesty jsme odbočili špatně. Petr od nás odešel. P. jsme utekli. Skupinka před námi nám utekla. Poté jme nevěděli kde jsme. Mysleli jsme, že buzola ukazuje naopak. O. to ještě zkontroloval podle slunce a GPS v mobilu. Došel k závěru, že se buzola plete. Šli jsme dva kilometry do kopce. Poté jsme potkali pána co řekl, že máme jít opačným směrem pět km. Šli jsme tam mimo cestu.”
(„Naštěstí i tito badatelé, kteří sešli z cesty se nakonec dostali na určené místo a ve svém výzkumu tak mohli pokračovat.”)

ZŠ Adamov, Miniprojekt Geologické pochody

„A perličkou na závěr bylo čekání na odjezd autobusu, kdy kolem nás projel vůz plný uhlí a pár kousků z vozu spadlo. Tak jsme měli ještě jednu památku na náš výlet.”

ZŠ Lubenec, Miniprojekt Geologické pochody, Závěr, Vojta 8 let

„Našel jsem polohrubou žulu.”

ZŠ Lubenec, Miniprojekt Geologické pochody, Závěry a zjištění, V. H. 8 let

„Cestou na Kapucín jsme viděli skály, které byly přetlačené na pravou stranu a erozi.Radek 1 a Radek 2 celou cestu na Kapucín zlobili.Na konci cesty jsme si opékali buřty. S výjimkou mne, protože já jsem si opékal godhaj . Viděli jsme starý bungr a muchomůrky. (Obr. 17 a 18).”

ZŠ Lubenec, Miniprojekt Geologické pochody, Závěry a zjištění, M. T. 15 let

„Zabýval jsem se tím, jaká sila působila na žulu v Ležkách. Dozvěděl jsem se na geologické mapě, že žulové magma utuhlo v několikakilometrové hloubce pod zemským povrchem.”

ZŠ Bartošovice, Miniprojekt Horniny a minerály, Závěr

„I když se kameny nacházejí prakticky na každém kroku, až nyní, při realizaci projektu jsme si uvědomili, že jim nevěnujeme téměř žádnou pozornost, že je život bez nich nemožný a že v sobě skrývají kus historie a odkazů z dávných dob. Pro mnohé z nás to bylo překvapující a tajemné zároveň.”

ZŠ Chomutov Zahradní, Miniprojekt Horniny a minerály

„Některé „kousky" hornin a minerálů se staly pro nás cenným „úlovkem". Kromě téměř všudy přítomného pískovce jsme objevili krásně zbarvené křemenné útvary, které se staly naším pokladem. Doprovodná fotodokumentace „mluví za vše". Měli jsme z exkurze radost, neboť jsme poznali, jaké zajímavosti neživé i živé přírody se skrývají v našem blízkém okolí. Těšíme se na další „pátrání"."

ZŠ Chomutov Zahradní, Miniprojekt Horniny a minerály, poznámka dětí ze 6. třídy

„Zaujalo nás, jak jsou ty kameny různě zbarvené. Krásné kousky skály. Dříve jsme si toho ani nevšimli. Paní učitelka Vlasta Žižková nám hodně pomáhala a když se jí náš výtěžek líbil, tak ho hned zdokumentovala."

ZŠ Krásná Lípa, Miniprojekt Horniny a minerály

„...netušili jsme, že návštěva klenotníka může být tak zajímavá a ne jenom když jde o koupi šperku.”

ZŠ Chomutov Heyrovského, Miniprojekt Horniny a minerály

„Po cestě jsme sbírali nerosty a horniny, které nás upoutaly barvou, ozdobností nebo tvarem. Některé byly příliš velké, bylo potřeba upravit jejich tvar a velikost. Používali jsme geologické kladívko i hrubé násilí.”

ZŠ Chomutov Heyrovského, Miniprojekt Horniny a minerály

„Na další schůzce jsme se vrhli na naše nasbírané kameny. Nejprve jsme je očistili, umyli a vysušili. Pak jsme museli pumpovat umyvadlo, protože jsme ho ucpali.”

ZŠ Pchery, Miniprojekt Horniny a minerály

„Všichni jsme se shodli na tom, že není nad neopracovanou krásu krystalů. A že křemen sice není diamant – ale je to pan nerost!”

ZŠ Rokycany, Miniprojekt Horniny a minerály

„Žáci našeho geologického kroužku se rozdělili do malých skupin. Každá skupina si vybrala lokalitu, kterou navštíví a nasbírá kameny. Nejtěžší na tom je, když se nemůžeme dohodnout, jak se rozdělit.”

ZŠ Rokycany, Miniprojekt Horniny a minerály

„Skupina která byla na břehu potoka, přišla o jednoho člena, protože i když byl přísný zákaz, tak zkoušel pevnost ledu, skončil po pás ve vodě. Skupina, která rozebírala skalku zase dostala vynadáno od pana domácího, protože se prý říkali, že se chtějí jenom podívat.”

ZŠ Staré Město, Miniprojekt Horniny a minerály

„Byli jsme překvapeni jak může být něco tak krásného jen takový malý kousek od hlavní silnice.”

ZŠ Staré Město, Miniprojekt Horniny a minerály

„Sněhová pokrývka nám i zde zkomplikovala hledání vzorků. Přesto jsme i zde nesložili naše „geologické" zbraně a začali pod sněhem vyhledávat něco zajímavého. A povedlo se…”

ZŠ Staré Město, Miniprojekt Horniny a minerály

„Závěrem bychom rádi poznamenali, že tato exkurze byla skutečně výjimečná. Vyzkoušeli jsme si nelehkou práci geologů v podmínkách, které k exkurzi právě nalákaly. Ale… Možná nám to nebudete věřit, ale my jsme byli velmi nadšení. A když jsme se vraceli domů, tak i tentokrát jsme byli spokojení s tím, co nám příroda připravila. A už se těšíme na další objevování …”

ZŠ Pchery, Miniprojekt Horniny a minerály

„Samozřejmě si každý z nás nějaký minerál zakoupil, potěšil sebe, rodiče a taky majitele obchodu. Druhý den jsme o tom mluvili a každému se výstava líbila, protože tolik krásy najednou, to se hned tak nevidí!”

ZŠ Lubenec - z mailu paní učitelky

„.... Nevím jak ostatním pedagogům a žákům, ale nás to baví čím dál tím více, projekt je opravdu moc dobře vymyšlený a připravený. Já Vám děkuji za možnost se do projektu zapojit....”

ZŠ Česká Lípa, Miniprojekt Vývoj organismů

„Historie celé naší planety nás nikoho nepřestává překvapovat. Vývoj všech organismů je okouzlující a fascinující. Nebýt jen třeba úplných maličkostí, neznáme takové druhy zvířat či rostlin. Za vývin Země do této podoby nemůžou jen maličkosti, ale i velké události. A tak můžeme poděkovat i obrovským katastrofám…”

ZŠ Kunovice, Miniprojekt Vývoj organismů

„Na začátku našeho bádání jsme se rozhodli, že připravíme prezentaci, kterou budeme moci ukázat našim spolužákům. Chtěli bychom jim přiblížit zkameněliny a jejich velkého sběratele Joachima Barranda. Máme v úmyslu navštívit postupně všechny třídy druhého stupně naší školy a prezentaci představit. Doplníme ji ukázkami jednotlivých zkamenělin.”

ZŠ Kunovice, Miniprojekt Vývoj organismů

„Za dobré považujeme to, že se snažíme svoje získané vědomosti předat svým spolužákům. Na závěr můžeme říci, že jsme aspoň trošku nakoukli do práce vědců, kteří nám odkrývají taje z naší dávné minulosti.”

ZŠ Lubenec, Miniprojekt Vývoj organismů

„Také nám osvětlil, jak bychom si mohli představit zdejší prostředí před zhruba 38 miliony let. Okamžitě se rozvinula debata a otázky neměly konce. Všichni jsme byli nadšení dnešními úlovky a plni představ o pradávných dobách, ale byla nám také již pěkná zima a mlha byla čím dál tím hustší.”

ZŠ Pchery, Miniprojekt Vývoj organismů

„Vůdčím živočichem prvohor byl trilobit a film Cesta do pravěku s ním začíná i končí. Když se o filmu p. učitelka zmínila a zeptala se nás, kdo film viděl a přihlásila se jen Týna, hodně ji to překvapilo (dalo by se říct , že byla v šoku). Na film jsme se během klubu podívali a dali jsme jí za pravdu - vývoj organismů je tam od A po Z!”

ZŠ Pchery, Miniprojekt Vývoj organismů

„Během zpracování projektu jsme neustále přicházeli na nové možnosti, které s projektem souvisely. Což bylo dobře, protože každý si našel nějakou činnost, která ho bavila a zaujala. I když jsme my sami zatím nic podstatného nenašli a pracovali jsme se staršími nálezy fosilií, podstatné je, že zkameněliny známe už lépe a určitě se s nimi ještě setkáme na plánované výpravě do Jinců. A potom budeme třeba jako ten Jirka, co našel trilobita!”

ZŠ Veliš, Miniprojekt Vývoj organismů, těžkosti při vědeckém bádání a jejich skvělé překonávání

„Putování začalo poměrně pohodlně po silnici, terén nás však teprve čekal - sotva znatelná cestička, strmý kopec, spousta ostružiní. Samozřejmě nechybělo neustálé mrholení, které přestalo až v půlce výpravy. Nás to však neodradilo a s chutí jsme přes všechny překážky dostali k cíli.” „… Navíc hlína ujížděla pod nohama a lepila se na navlhlé boty a kalhoty. To nás však neodradilo a s chutí jsme se pustili do hledání zkamenělin.”

ZŠ Chomutov, Zahradní, Miniprojekt Vývoj organismů, úvahy nad vznikem světa a různými teoriemi

„Dva názory, ke kterému se přikláníš blíž?"
„Já se nepřikláním ani k jednomu. Vědci říkají teorie, které (podle mě) kdybychom podstoupili, byli bychom na vyšší inteligenční úrovni, např. znali bychom podstatu vesmíru. Když samotný vesmír je pouhým „odpadem” jakési „gigahmoty”, co jsme my? Podle mne jsme pokus jedné civilizace, které se nemůžeme rovnat. Možná jednou za mnoho let přijíždějí a posouvají naše lidstvo dál."
„Můj názor: Vesmír se jednoho osudného dne rozhodl, že vytvoří jednu planetu jménem Země. Ta planety byla vhodná pro živočichy a lidi, kteří by mohli žít a bydlet na této planetě."
„Můj názor: Já jako skoro všichni se přikláním k té vědecké, ale bylo by legrační, kdyby náboženské bylo pravda :-D."
„Já se spíše přikláním k vědeckým teoriím než k náboženským. Nejsem si ale vůbec jistá, jak by mohl život na Zemi vzniknout. Kdybych si ale měla vybrat, tak bych spíše věřila teorii hydrotermálních průduchů, protože mi přijde nejpravděpodobnější."
„Na vznik Země nemám moc velký názor. Přikláním se ale k názoru, že nejdříve vznikl Vesmír a poté Země a lidé se vyvinuli nejdříve z opic. Existuje i náboženský názor. Ovšem já se k němu moc nepřikláním, ale vím, že každý člověk má práva na svůj názor."

ZŠ Chomutov, Zahradní, Miniprojekt Půda a voda

 • Někteří lidé si myslí, že největším nerostným bohatstvím státu jsou ložiska drahých kovů, drahokamů i ropy. Každé takové ložisko se jednou ale vyčerpá. Pro náš život je největším bohatstvím vzduch, voda a právě půda. Pokud si sami toto bohatství nezničíme, je pro nás "nevyčerpatelné".
 • Půda odráží celkové působení svého okolí, a proto je někdy nazývána zrcadlem krajiny.
 • Bavilo nás zkoušet sílu paprsků Slunce přes lupu… až suchá tráva začala doutnat. Ale měli jsme vše pod kontrolou.
 • Životodárná půda a voda umožňuje vyniknout i kráse rostlin. Byli jsme se inspirovat a pokochat touto krásou v zahradnickém centru. Nádhera.

ZŠ Staré Město (okr. Uherské Hradiště), Miniprojekt Půda a voda

A úplným závěrem… Co jsme tentokrát objevili? Objevili jsme překrásný kousek přírody jen malý kousek od našeho bydliště. Kolikrát jsme jeli po hlavní silnici okolo a nikdy nás ani nenapadlo, že se tam může skrývat tak nádherná, skoro panenská, příroda. Při procházení lokalitou jsme měli chvílemi dokonce pocit, že jsme někde v pralese. Nevěříte? Podívejte se na fotografie do příloh a pak nám uvěříte…

ZŠ Lubenec, Miniprojekt Půda a voda

 • Chvilku nám také trvalo, než jsme přesně pochopili pojmy půdní profil, půdní horizont, půdní odkryv. Vše se vyjasnilo až v terénu.
 • Využili jsme znalosti velikosti našeho spolužáka – 180 cm, který se postavil k odkryvu, abychom mohli odhadnout výšku profilů. Člen kroužku, který měl totiž vzít na výpravu metr jej bohužel zapomněl.
 • Z druhé strany tohoto vybraného odkryvu se do práce pustila děvčata, která vše fotila, ale chtěla si také odebrat vzorky. Odhad pevnosti spodní vrstvy však nebyl dostatečný a Žaneta skončila nad kolena ve vodě a to jen proto, že jí Martin chytil, jinak by tam skončila po pás. Fotka uvolněných kořenů (obr. č. 27) však stála za to.
 • Naši chlapci se pak ještě vrhli na nánosovou stranu potoka a pustili se do výkopu, na matečnou horninu však nenarazili a brzy byli odvoláni, aby se pod nimi nános nepropadl.
 • "Cestou jsme se párkrát namočili, ale nálada byla furt výborná. Nejvíc mě bavilo rochnit se ve výchozu…"
 • „Moje nejlepší výprava, také jsem se postaral o oheň, poprvé se mi povedl…"
 • „Velmi mne překvapilo, kolik jsme našli odkryvů…"

ZŠ Rokycany, Miniprojekt Půda a voda

 • Největší diskuze se strhla nad výsledky třetí skupiny – zvlášť u otázky, jestli je půda kolem Rokycan využita správně a jestli by nemělo více půdy být využito jako zemědělské. Celá diskuze se pak stočila k tomu, že v našem městě není jediný park, který by byl vhodný pro odpolední lenošení, nebo hry s kamarády (máme na mysli takový, kde na každém kroku nenajdete psí výkal anebo střep). Když už je u nás nějaký park, tak se tam kromě chození vlastně nic nesmí. Když se kolem Rokycan objeví nějaké místo, hned je využito na stavbu solárních panelů anebo obchodního domu.
 • Jak už bylo řečeno výše, myslíme si, že by se měla zachovávat orná půda anebo původní lesy. V dnešní době se těžko hledá kompromis, protože zemědělská půda nepřinese velký balík peněz za krátkou chvíli, za to půda k pronajmutí na solární elektrárny nebo prodaná k výstavbě průmyslového komplexu má o mnoho rychlejší návratnost. Řešení podle nás, jasně krátkozraké.

ZŠ Chomutov, Heyrovského, Miniprojekt Půda a voda

 • Překvapila nás vrstva antuky v hloubce asi 10 centimetrů. Rázem se z nás stali archeologové. Našli jsme spoustu střepů z talířů. V místě, kde stojí naše škola, byla dřív kasárna, a tak si myslíme, že to asi bude z vojenské jídelny, kde měli špatného kuchaře, nikomu to jídlo nechutnalo – tak proto ty střepy. Pak jsme také našli něco kovového. Asi hák ze šibenice, hledali jsme k němu i oběšence, ale nenašli jsme ho. Asi to přeci jen byl držák okapu. Zajímavých předmětů jsme našli spoustu, fantazie pracovala na plno, dramatických příběhů s mrtvolami, které zhynuly bídnými konci, bylo čím dál víc.
 • Začínalo to vypadat, že už brzo budeme v Austrálii, holky kopaly trochu křivě, hrozilo, že se dostanou do Číny. Půdní profil ale stále žádný. Jámy po kolena a ani jediná vrstvička. Zahrada je jako tankodrom, místo, které jsme vybrali, je navážka především antuky, ale také stavebního odpadu. No – moc se nám to nepodařilo, ale líbilo se nám to, hlavně kvůli těm mrtvolám, které jsme nenašli. Rozhodně se to nelíbí panu školníkovi, který právě začal sekat zahradu. Aby naše práce nevyšla zbytečně, přijdou do půdních profilů stromky.

ZŠ Chomutov, Heyrovského, Miniprojekt Půda a voda

 • Překvapila nás vrstva antuky v hloubce asi 10 centimetrů. Rázem se z nás stali archeologové. Našli jsme spoustu střepů z talířů. V místě, kde stojí naše škola, byla dřív kasárna, a tak si myslíme, že to asi bude z vojenské jídelny, kde měli špatného kuchaře, nikomu to jídlo nechutnalo – tak proto ty střepy. Pak jsme také našli něco kovového. Asi hák ze šibenice, hledali jsme k němu i oběšence, ale nenašli jsme ho. Asi to přeci jen byl držák okapu. Zajímavých předmětů jsme našli spoustu, fantazie pracovala na plno, dramatických příběhů s mrtvolami, které zhynuly bídnými konci, bylo čím dál víc.
 • Začínalo to vypadat, že už brzo budeme v Austrálii, holky kopaly trochu křivě, hrozilo, že se dostanou do Číny. Půdní profil ale stále žádný. Jámy po kolena a ani jediná vrstvička. Zahrada je jako tankodrom, místo, které jsme vybrali, je navážka především antuky, ale také stavebního odpadu. No – moc se nám to nepodařilo, ale líbilo se nám to, hlavně kvůli těm mrtvolám, které jsme nenašli. Rozhodně se to nelíbí panu školníkovi, který právě začal sekat zahradu. Aby naše práce nevyšla zbytečně, přijdou do půdních profilů stromky.

ZŠ Pchery, Miniprojekt Půda a voda

I nám se zdá, že většina polí v posledních letech zežloutla.

ZŠ Varnsdorf, Miniprojekt Půda a voda

Tentokrát jsme při našem objevování měli smíšené pocity, práce nás sice velmi bavila, naučili jsme se spoustu nových věcí (např. pracovat s krumpáčem), ale zarazili jsme se na určování půdního typu.

ZŠ Česká Lípa, 8. miniprojekt, Sluneční soustava a Země

A protože je toto poslední miniprojekt, snažíme se, aby byl ten nejlepší. Je to, ale velmi složité, neboť všechny věci týkající se vesmíru nejsou ani zdaleka objasněny, a každý z nás má na to jiný názor.

ZŠ Česká Lípa, 8. miniprojekt, Sluneční soustava a Země

Zajímavé je, že na rozdíl od průzkumu mořských hlubin a letu na Měsíc, je Cesta do středu Země Julesa Vernea stále jen fantazií.

Vlasta Žižková, ZŠ Chomutov Zahradní, 8. miniprojekt, Sluneční soustava a Země

Za sebe chci vyjádřit velkou pochvalu mým svěřencům –„Kroužkovcům“ . Tuto pochvalu si plně zaslouží za celoroční práci v našem geologickém klubu, za výsledky úkolů a činností, které intenzivně a s nadšením plnili. Velmi mne potěšilo, že je klub zaujal, na každé setkání a exkurze se těšili. Společně se těšíme na další rok a nová témata, která budou novou výzvou k objevování. Děkuji zároveň organizátorům tohoto projektu „Objevy čekají na Tebe“ za umožnění dětem se realizovat v mimoškolní činnosti. Dát tak možnost dětem vzdělávat se formou zážitků. Je to nejlepší cesta k jejich úspěchu a prosazení se v tom, co je baví.

Mgr. J. Váchová, ZŠ Chomutov Zahradní, 8. miniprojekt, Sluneční soustava a Země

V poslední hodině jsme zhodnotily letošní kroužek. Jak pro děti, tak pro nás, byl mnohonásobně nad naše očekávání. Děti obsah kroužku zaujal, nejvíce byly vtažené do konkrétních věcí, které si mohly osahat, prožít na vlastní kůži. Nejde o to, jaké informace si z letošního kroužku odnesly, ale že si našly k přírodě vztah...

ZŠ Pchery, 8. miniprojekt, Sluneční soustava a Země

Během tvorby našeho projektu jsme zjistili, jak málo toho o naší Zemi a sluneční soustavě víme, a že stále platí terra inkognita. A stejně tak, jak je hluboký vesmír, tak hluboké jsou naše nevědomosti. Neil Armstrong udělal velmi důležitý krok, ale jaký bude ten další ?

ZŠ Vsetín, 8. miniprojekt, Sluneční soustava a Země

Při zpracování miniprojektu jsme objevili spoustu nejen zajímavých informací, ale i informačních zdrojů. Pochopili jsme, že vědci mají, tak jako my, ještě mnoho nezodpovězených otázek a výzkum planety neustále probíhá. Zkrátka a dobře veškeré naše bádání vede k tomu, co řekl Sokrates: „Vím, že nic nevím.“ Objevy na nás stále čekají!

ZŠ Rokycany, 8. miniprojekt, Sluneční soustava a Země

Tento měsíc jsme měli kroužek naposledy, takže jsme si hodně povídali o tom, jak se nám kroužek líbil, co se nám líbilo nejvíce, co ne, co bychom chtěli za nová témata příští rok atd. Skoro všichni jsme se shodli, že se nám kroužek líbil, ale že bychom si přáli více zeměpisných témat. Vždy když to bylo spojeno se zeměpisem, tak se nám to moc líbilo. Chtěli jsme poděkovat Erudisu a Geologické službě za tento projekt. Byl velmi zajímavý, uvidíme, co zajímavého si pro nás připravíte na příští rok.

ZŠ Kunovice, 8. miniprojekt, Sluneční soustava a Země

Naučili jsme se slova, o kterých jsme si nejprve mysleli, že se nám při jejich vyslovení zlomí jazyk (Mohorovičičova plocha diskontinuity)..... Pro nás bylo možná malým objevem, že jsme schopni při troše snahy a vedení vytvořit materiál i pro ostatní žáky školy.

ZŠ Varnsdorf, 8. miniprojekt, Sluneční soustava a Země

Kdybych takovou moc měl, určitě bych se rozhodl pro expedici na Venuši, protože si myslím, že je lepší objevovat a poznávat nové planety, ta naše planeta je zničená dost a nějaký vrt by jí určitě neprospěl.

Zajímavé výtvory

Povrchové vody

Ilustrace k tématu 3. miniprojektu Povrchové vod, ZŠ Varnsdorf.

Povrchové vody

Nástěnka geologického klubu z Chomutova, ul. Zahradní.

Povrchové vody

Ilustrace ke zprávě geologického klubu z Chomutova, ul. Zahradní k 3. miniprojektu Povrchová voda.

Povrchové vody

Ilustrace ke zprávě geologického klubu z Chomutova, ul. Zahradní k 3. miniprojektu Povrchová voda.

Povrchové vody

Úvodní kresba ke zprávě geologického klubu z České Lípy k 3. miniprojektu Povrchová voda. Autor Veronika Blažková.

Povrchové vody

Model reliéfu krajiny realizovaný geologickým klubem Zš Pchery v rámci 3. MP Povrchové vody.

Povrchové vody

Popis oblíbeného místa Petry Kamenické ze ZŠ Pchery v rámci 3. MP Povrchové vody.

Podzemní vody

ZŠ Lubenec, Fotografie a zakreslení profilu při zjišťování schopnosti filtrace různých substrátů.

Podzemní vody

Zš Pchery, Fotografie Prosby pramene ze zprávy 2. miniprojektu Podzemní vody.

Cesta od středu Sluneční soustavy až na její okraj

ZŠ Chomutov, Zahradní, tematická kresba, Cesta od středu Sluneční soustavy až na její okraj

Cesta od středu Sluneční soustavy až na její okraj

ZŠ Chomutov, Zahradní, tematická kresba, Cesta od středu Sluneční soustavy až na její okraj

Cesta od středu Sluneční soustavy až na její okraj

ZŠ Česka Lípa, úvodní kresba zprávy, Cesta od středu Sluneční soustavy až na její okraj

Cesta od středu Sluneční soustavy až na její okraj

ZŠ Lubenec, M. Tolog: Cesta od středu Sluneční soustavy až na její okraj, kresba.

Cesta od středu Sluneční soustavy až na její okraj

ZŠ Rokycany, návrh emblému kosmické lodě, Cesta od středu Sluneční soustavy až na její okraj.

Cesta od středu Sluneční soustavy až na její okraj

ZŠ Rokycany, návrh emblému kosmické lodě, Cesta od středu Sluneční soustavy až na její okraj.

Cesta od středu Sluneční soustavy až na její okraj

ZŠ Světice, Cesta od středu Sluneční soustavy až na její okraj: "...viděli jsme opravdové mimozemšťany."

Cesta od středu Sluneční soustavy až na její okraj

ZŠ Světice, Cesta od středu Sluneční soustavy až na její okraj: "Na naše vesmírné putování jsme vyrazili raketou."

Cesta od středu Sluneční soustavy až na její okraj

ZŠ Světice, Cesta od středu Sluneční soustavy až na její okraj: "Viděli jsme spoustu hvězd, planet a měsíců."

Cesta od středu Sluneční soustavy až na její okraj

ZŠ Světice, Cesta od středu Sluneční soustavy až na její okraj: "Když jsme procestovali celou sluneční soustavu, zaznamenali jsme, co jsme viděli."

KLIKNI PRO ZVĚTŠENÍ: ZŠ Havířov, model Sluneční soustavy - možno umístit na hlavu a vcítit se do role Slunce!

KLIKNI PRO ZVĚTŠENÍ: ZŠ Rokycany, návrh emblému kosmické lodě, Cesta od středu Sluneční soustavy až na její okraj

KLIKNI PRO ZVĚTŠENÍ: Titulní stránka zprávy s originální uměleckou kresbou týkající se navštívené lokality (ZŠ Česká Lípa, Veronika Blažková)

KLIKNI PRO ZVĚTŠENÍ: Vlastnosti zkoumaných minerálů (ZŠ Děčín)

KLIKNI PRO ZVĚTŠENÍ: Vlastnosti zkoumaných hornin (ZŠ Děčín)

KLIKNI PRO ZVĚTŠENÍ: Výukové materiály vytvořené žáky (ZŠ Chomutov, Zahradní)

KLIKNI PRO ZVĚTŠENÍ: Představa geologického vývoje navštíveného území (ZŠ Lubenec, Jakub Hausner, 14 let)

KLIKNI PRO ZVĚTŠENÍ: Cesta za horninovými vzorky, komiks (ZŠ Lubenec, Kamila Havířová)

KLIKNI PRO ZVĚTŠENÍ: Ukázková fotodokumentace (ZŠ Kutná Hora)

Slovní skrývačky - ukryté minerály (ZŠ Blatná)

Slovní skrývačky - ukryté minerály (ZŠ Blatná)

KLIKNI PRO ZVĚTŠENÍ: Schematická fototabule - přehled hornin Žacléřská (ZŠ Žacléř)

KLIKNI PRO ZVĚTŠENÍ: Originální kresba pokusu při růstu krystalů (ZŠ Česká Lípa, Milena Vlachová)

KLIKNI PRO ZVĚTŠENÍ: Terénní deník exkurze s vloženými fotografiemi (ZŠ Staré město, okres Uherské Hradiště)

KLIKNI PRO ZVĚTŠENÍ: Terénní deník exkurze s vloženými fotografiemi (ZŠ Staré město, okres Uherské Hradiště)

KLIKNI PRO ZVĚTŠENÍ: Paleorekonstrukce - kresba členů přírodovědného klubu v České Lípě.

KLIKNI PRO ZVĚTŠENÍ: Škeble - kresba členů přírodovědného klubu v České Lípě.

KLIKNI PRO ZVĚTŠENÍ: Kaňon Ancona - zakreslný profil členy přírodovědného klubu ve Zlíně.

KLIKNI PRO ZVĚTŠENÍ: Atlas nerostů vytvořený přírodovedným klubem ZŠ Pchery.

KLIKNI PRO ZVĚTŠENÍ: Atlas nerostů vytvořený přírodovedným klubem ZŠ Pchery.

KLIKNI PRO ZVĚTŠENÍ: Výstava hornin realizovaná přírodovědným klubem ZŠ Chomutov, ak. Heyrovského.

KLIKNI PRO ZVĚTŠENÍ: Přímesi oceli - ukázka práce z přírodovědného klubu Chomutov, Zahradní.

KLIKNI PRO ZVĚTŠENÍ: Způsob pukaní žuly - ilustace Marka Tologa z přírodovědného klubu Lubenec.

KLIKNI PRO ZVĚTŠENÍ: Geologická mapa vytvořená přírodovědným klubem v ZŠ Tábor.

KLIKNI PRO ZVĚTŠENÍ: Křížovka na téma Půdy obsahující tajenku s důležitou vlastností půdy (ZŠ Pchery).

KLIKNI PRO ZVĚTŠENÍ: Originálně vyhotovené modely půdních profilů (ZŠ Pchery).

Film na téma přírodní katastrofy (ZŠ Domažlice)

KLIKNI PRO ZVĚTŠENÍ: ZŠ Chomutov Zahradní, 8. Miniprojekt - Sluneční soustava a Země.

KLIKNI PRO ZVĚTŠENÍ: Křížovka na téma Sluneční soustava a Země, ZŠ Pchery.

KLIKNI PRO ZVĚTŠENÍ: Závěšené modely planet ("LUDĚK ZAVĚŠUJE POSLEDNÍ(?) MODEL – ANO POČÍTÁTE DOBŘE, JUPITER CHYBÍ, PROTOŽE JSME ZATÍM NESEHNALI TAK VELKOU KOULI!"). ZŠ Pchery, 8. Miniprojekt Sluneční soustava a Země.

KLIKNI PRO ZVĚTŠENÍ: Obálka budoucí publikace, Zš Pchery, 8. Miniprojekt - Sluneční soustava a Země.

KLIKNI PRO ZVĚTŠENÍ: Hádanka. Zš Pchery, 8. Miniprojekt Sluneční soustava a Země.

Fotografie, reportáže

KLIKNI PRO ZVĚTŠENÍ: Výstřižek z Chomutovských novin o práci mladých geologů ze Zš Zahradní Chomutov.

Geologická expedice do Hodkovic nad Mohelkou

Geologická expedice přírodovědného klubu ZŠ Liberec do okolí Hodkovic nad Mohelkou. Expedice byla uskutečněna nad rámec zpracování miniprojektů a zpracována do skvělé prezentace.

KLIKNI PRO ZVĚTŠENÍ: ZŠ Rokycany, výstřižek z novin týkající se geologických klubů v Rokycanech, 2. miniprojekt Podzemní vody.

Exkurze na katedru chemie TU v Liberci

Exkurze přírodovědného klubu ZŠ Liberec na katedru chemie Technické univerzity v Liberci. Žáci prováděli rozbory půdy, experimenty ve fyzikálně-chemické laboratoři a další činnosti.

KLIKNI PRO ZVĚTŠENÍ: Exkurze přírodovědného klubu Liberec na Technické univerzitě v Liberci.

SOUBORY

Tvoření nás baví aneb Ze života přírodovědných klubů

Brožura dokumentující mimořádnou tvořivost a hravost nadšených žáků a studentů.

Přihlášení