Encyklopedie Nápověda

Obrázek 124

Zjednodušená klasifikace magmatických hornin.

obr. Zjednodušená klasifikace magmatických hornin.

Obr. 124.    Velkými písmeny jsou uvedeny horniny hlubinné neboli plutonické (např. granit), malými písmeny horniny výlevné neboli efuzivní (např. ryolit). Uváděný křemenný diorit v podstatě odpovídá tonalitu.

 
Autor obrázku:

Prof. Jan Petránek

Na tento obrázek se odkazuje

amfibolovec andezit barva magmatických hornin bazalt dacit diorit essexit fonolit gabro granit granodiorit ijolit latit leucitit magmatické horniny peridotit pikrit pyroxenit ryolit syenit tefrit theralit trachyt

© Česká geologická služba 2007