Encyklopedie Nápověda

peridotit  hlubinný ultramafický (ultrabazický) magmatit, obsahující více než 90 % olivínu, pyroxenu a amfibolu, přičemž olivín převládá (@ obr. 124); rozeznává se: duni, který je téměř cele složený z olivínu (obr. 42, 161), lherzolit obsahující vápníkem bohatý monoklinický pyroxen, harzburgit s pyroxenem chudým vápníkem aj.

Serpentinizovaný dunit.

obr. Serpentinizovaný dunit.

Obr. 42.  Různě velká zrna olivínu jsou uzavřena v sítivu serpentinu a chloritu vzniklých přeměnou olivínu. Zvětšeno.Zjednodušená klasifikace magmatických hornin.

obr. Zjednodušená klasifikace magmatických hornin.

Obr. 124.   Velkými písmeny jsou uvedeny horniny hlubinné neboli plutonické (např. granit), malými písmeny horniny výlevné neboli efuzivní (např. ryolit). Uváděný křemenný diorit v podstatě odpovídá tonalitu.Přibližné mineralogické složení hlavních plutonických hornin.

obr. Přibližné mineralogické složení hlavních plutonických hornin.

Obr. 161.   
Text a obrázky: Prof. Jan Petránek

Odkazy

dunit

Na tento termín se odkazuje

harzburgit lherzolit pyrolit

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007