Encyklopedie Nápověda

ryolit  kyselá výlevná hornina (nazývaná paleoryolit, je-li předterciérního stáří), svým složením blízká granitu (@ obr. 124). V jemnozrnné nebo sklovité základní hmotě se objevují vyrostlice sanidinu, křemene (často korodovaného), amfibolu a biotitu (obr. 184). Ryolity bývají šedé až červenavé barvy s fluidální (obr. 185), popř. pórovitou strukturou. Odrůdami ryolitu, cele složenými ze skla, jsou obsidián, šmolek a perlit (v. j. h. ). Ubýváním křemene ryolity přecházejí v trachyty. Ryolitoidy jsou horniny ryolitového až ryodacitového složení. Syn. ryolitu je liparit; místo paleoryolit se dříve užíval termín porfyr. Protože ryolitová láva je silně viskózní, tvoří jen krátké lávové proudy nebo spíše dómy a ignimbrit. Ryolity bývají časté v tektonicky aktivních okrajích kontinentů a ostrovních obloucích, pospolu s andezity, trachyty a ryodacity.

Zjednodušená klasifikace magmatických hornin.

obr. Zjednodušená klasifikace magmatických hornin.

Obr. 124.   Velkými písmeny jsou uvedeny horniny hlubinné neboli plutonické (např. granit), malými písmeny horniny výlevné neboli efuzivní (např. ryolit). Uváděný křemenný diorit v podstatě odpovídá tonalitu.Ryolit - vyrostlice živce (štěpné), křemene (vlevo od středu obrázku, neštěpný) a biotitu (bi) jsou uloženy v základní (sklovité) hmotě sférolitické struktury. Zvětšeno.

obr. Ryolit - vyrostlice živce (štěpné), křemene (vlevo od středu obrázku, neštěpný) a biotitu (bi) jsou uloženy v základní (sklovité) hmotě sférolitické struktury. Zvětšeno.

Obr. 184.  Paleoryolit se základní hmotou jevící fluidální strukturu

obr. Paleoryolit se základní hmotou jevící fluidální strukturu

Obr. 185.   ž - živec, kř - křemen. Zvětšeno. 
Text a obrázky: Prof. Jan Petránek

Odkazy

ignimbrit

Na tento termín se odkazuje

dacit liparit paleoryolit porfyr smolek trachyt vulkanické sklo

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007