Encyklopedie Nápověda

granodiorit  světle šedá, hlubinná magmatická hornina složením na přechodu mezi granitem a křemenným dioritem (obr. 65, 124, 161). Spolu s granitem nejrozšířenější hlubinná hornina. U nás se vyskytuje hojně např. ve středočeském plutonu, brněnském plutonu a na Slovensku tvoří většinu vyvřelin jaderných pohoří, tj. Vysokých Tater, Nízkých Tater, Malých Karpat aj.

Složení 571 granitů 90 % spadá svým složením do černě vyznačené plochy;

obr. Složení 571 granitů 90 % spadá svým složením do černě vyznačené plochy;

Obr. 65.   Or - ortoklas, Ab - albit, Kř - křemen (J. Dercourt-J. Paquet 1983)Zjednodušená klasifikace magmatických hornin.

obr. Zjednodušená klasifikace magmatických hornin.

Obr. 124.   Velkými písmeny jsou uvedeny horniny hlubinné neboli plutonické (např. granit), malými písmeny horniny výlevné neboli efuzivní (např. ryolit). Uváděný křemenný diorit v podstatě odpovídá tonalitu.Přibližné mineralogické složení hlavních plutonických hornin.

obr. Přibližné mineralogické složení hlavních plutonických hornin.

Obr. 161.   
Text a obrázky: Prof. Jan Petránek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007