Encyklopedie Nápověda

tefrit  tmavošedý výlevný magmatit (@ obr. 124), alkalický a často porfyrický, blízký bazanitu (@ bazaltTab. ), od něhož se liší nedostatkem olivínu. Hlavními složkami jsou plagioklasy (andezín, labradorit), foidy, augit, amfibol. Tefrity se dále dělí podle druhu foidu, např. leucitický tefrit, nefelinický tefrit. Tefrity jsou hojné v Českém středohoří.

Zjednodušená klasifikace magmatických hornin.

obr. Zjednodušená klasifikace magmatických hornin.

Obr. 124.   Velkými písmeny jsou uvedeny horniny hlubinné neboli plutonické (např. granit), malými písmeny horniny výlevné neboli efuzivní (např. ryolit). Uváděný křemenný diorit v podstatě odpovídá tonalitu. 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

bazalt theralit

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007