Encyklopedie Nápověda

dacit  výlevná hornina (obr. 124), nejčastěji světle šedé barvy, s afanitickou základní hmotou (sklovitou, mikrolitickou aj. ) uzavírající vyrostlice křemene, plagioklasu (andezín) a feromagneziových minerálů (biotit, amfibol, pyroxen). Ubýváním křemene přechází dacit v andezit, přibýváním alkalického živce v ryodacit až ryoli. Dacit tvoří silně viskózní lávy a svým složením je výlevným protějškem křemenného dioritu, popř. granodioritu. Bývá sdružen jak s andezity, tak ryolity. Vyskytuje se ve Slánských vrších a v Kremnickém a Štiavnickém pohoří.

Zjednodušená klasifikace magmatických hornin.

obr. Zjednodušená klasifikace magmatických hornin.

Obr. 124.   Velkými písmeny jsou uvedeny horniny hlubinné neboli plutonické (např. granit), malými písmeny horniny výlevné neboli efuzivní (např. ryolit). Uváděný křemenný diorit v podstatě odpovídá tonalitu. 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

Odkazy

ryolit

Na tento termín se odkazuje

andezit ryodacit

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007