Encyklopedie Nápověda

syenit  hrubozrnný plutonický neboli hlubinný magmatit intermediálního složení (obr. 124); neobsahuje křemen (tím se především liší od granit) a bývá poněkud tmavších barev než granit. Hlavní složkou jsou alkalické živce (ortoklas, anortoklas, mikroklín) s menším podílem plagioklasů (nejvýše jedna třetina všech živců), doprovázené biotitem a amfibolem (obr. 161, 217). Některé syenity obsahují foidy, zvláště nefelín (nefelinický syenit). Melanokratní odrůda se někdy nazývá durbachit. Výlevným ekvivalentem syenitu je trachyt. Přibýváním křemene syenit přechází v granit (obr. 65), objevením se labradoritu a někdy i olivínu přechází v alkalické gabro, hojnějším zastoupením oligoklasu nebo andezínu přechází v monzonit (granit); přechodní hornina mezi syenitem a dioritem se nazývá syenodiorit. Syenity nejsou příliš časté, někdy mohou tvořit i ringové (prstencové) struktury, často provázené karbonatity. Žilné ekvivalenty jsou mikrosyenity nebo syenitové porfyry, jde-li o odrůdy s porfyrickou strukturou. Lamprofyrickou odrůdou je mineta (lamprofy). viz Larvikit je odrůda syenitu těžená k ozdobným účelům.

Složení 571 granitů 90 % spadá svým složením do černě vyznačené plochy;

obr. Složení 571 granitů 90 % spadá svým složením do černě vyznačené plochy;

Obr. 65.   Or - ortoklas, Ab - albit, Kř - křemen (J. Dercourt-J. Paquet 1983)Zjednodušená klasifikace magmatických hornin.

obr. Zjednodušená klasifikace magmatických hornin.

Obr. 124.   Velkými písmeny jsou uvedeny horniny hlubinné neboli plutonické (např. granit), malými písmeny horniny výlevné neboli efuzivní (např. ryolit). Uváděný křemenný diorit v podstatě odpovídá tonalitu.Přibližné mineralogické složení hlavních plutonických hornin.

obr. Přibližné mineralogické složení hlavních plutonických hornin.

Obr. 161.  Syenit - hlavní složkou jsou živce (zakalené) a amfibol (tmavý). Něco málo křemene (čirý), uprostřed zrno titanitu. Zvětšeno.

obr. Syenit - hlavní složkou jsou živce (zakalené) a amfibol (tmavý). Něco málo křemene (čirý), uprostřed zrno titanitu. Zvětšeno.

Obr. 217.   
Text a obrázky: Prof. Jan Petránek

Odkazy

granit lamprofyr trachyt

Na tento termín se odkazuje

durbachit intermediální horniny larvikit syenodiorit tinguait trachyt

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007