Encyklopedie Nápověda

amfibolovec   - výjimečná ultrabazická magmatická hornina hlubinného původu (obr. 124), složená v podstatě z amfibolu. magmatické hornin.

Zjednodušená klasifikace magmatických hornin.

obr. Zjednodušená klasifikace magmatických hornin.

Obr. 124.   Velkými písmeny jsou uvedeny horniny hlubinné neboli plutonické (např. granit), malými písmeny horniny výlevné neboli efuzivní (např. ryolit). Uváděný křemenný diorit v podstatě odpovídá tonalitu. 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

Odkazy

magmatické horniny

Na tento termín se odkazuje

amfibolit

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007