Encyklopedie Nápověda

Nápověda k ovládání stránek

Stránky obsahují vysvětlení geologických termínů v českém jazyce. Termíny byly převzaty z různých zdrojů. Jsou doplněny obrázky a tabulkami.

K vyhledání termínu užijte textové pole po levé straně a tlačítko "Vyhledej". Termín můžete zadat s užitím diakritiky, či bez ní. Pokud Váš termín je vysvětlen v encyklopedii, bude přímo zobrazena stránka s tímto termínem, případně doplněná obrázky, na které se termín odvolává.

Pokud pro Váš hledaný vstup neexistuje přímo termín, proběhne hledání v celém textu encyklopedie, a jsou zobrazeny odkazy na ty termíny, kde se vyskytuje Vámi zadané heslo. Termín je možno vyhledat abecedně prostřednictvím rejstříku na levé straně. Je k dispozici i řazený seznam obrázků a tabulek.

Pod termínem jsou uvedeny všechny odkazy z textu, ale i termíny, které se odkazují právě na zobrazený termín (tzv. zpětné odkazy).

Každý termín má url ve tvaru http://www.geology.cz/aplikace/encyklopedie/term.pl?jmeno_terminu_bez_dakritiky. To je užitečné pro pořizování záložek a odkazování se na daný termín.

© Česká geologická služba 2007