Encyklopedie Nápověda

pikrit  hypabysální černý, ultrabazický magmatit obsahující nejméně 90 % feromagneziových minerálů, mezi nimiž převládá olivín (@ obr. 124). Často se vyskytuje pospolu s diabasy nebo těšinity a bývá součástí ofiolitových komplexů.

Zjednodušená klasifikace magmatických hornin.

obr. Zjednodušená klasifikace magmatických hornin.

Obr. 124.   Velkými písmeny jsou uvedeny horniny hlubinné neboli plutonické (např. granit), malými písmeny horniny výlevné neboli efuzivní (např. ryolit). Uváděný křemenný diorit v podstatě odpovídá tonalitu. 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

podbeskydská vulkanická oblast ultramafický

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007