Česká geologická služba
Úvodní stránka > Prezentace z česko-norské konference
Přihlášení

Prezentace z Česko-norské konference Zachytávání a ukládání CO2 v podmínkách ČR - spolupráce České republiky a Norska

Praha, Masarykova kolej, 7.–8. listopad 2016

Program konference

Prezentace z 1. dne konference (7. listopadu 2016)

Prezentace ze 2. dne konference (8. listopadu 2016):

Sekce: Výsledky projektu REPP-CO2

Informace o projektu REPP-CO2

Vít Hladík, Česká geologická služba

Vstupní geologické údaje

Oldřich Krejčí, Česká geologická služba.

Projektový informační systém (Geodatabáze)

Lucie Kondrová, Česká geologická služba

3D geologický model úložiště

Juraj Franců, Česká geologická služba

Dynamické modelování

Roman Berenblyum, IRIS

Posouzení rizik

Eric P. Ford, IRIS

Monitoring

Jiří Sedlák, Miligal, s.r.o.

Metodický výzkum v oblasti testování vlivu CO2 na vystrojení vrtů za superkritických podmínek

Michal Porzer, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Interakce superkritického CO2 s horninovými vzorky úložného komplexu

Václava Havlová, ÚJV Řež, a.s.

Scénáře dalšího rozvoje úložiště

Vladimír Kolejka, Česká geologická služba

Publicita a šíření znalostí

Patrik Fiferna, Česká geologická služba

Fotogalerie z dané sekce

Sekce: Prezentace výsledků dalších projektů v oboru CCS

Výsledky projektu „Zachycování a ukládání CO 2 – sdílení znalostí a zkušeností

Jaromír Leichmann, Masarykova univerzita

Integrace adsorpční technologie záchytu CO2 do elektrárny spalující hnědé uhlí v ČR

Lukáš Pilař, ÚJV Řež, a. s.

Sorpční vlastnosti vápenců určených pro efektivní záchyt CO2 ze spalin

Barbora Miklová, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze