Česká geologická služba
Logo ČGS

Logo Norway Grants

Podpořeno grantem z Norska
Supported by grant from Norway

Přihlášení

Zachytávání a ukládání CO2 (CCS)

Vítejte na českém národním informačním portálu pro technologie zachytávání a ukládání CO2.

Zachytávání a ukládání CO2 (CO2 capture and storage, někdy také carbon capture and storage / CCS) je jednou z perspektivních možností, jak omezit emise skleníkových plynů do atmosféry a dosáhnout tak zmírnění změny klimatu. Více informací o technologii CCS můžete najít zde.

Cílem tohoto portálu je mj. poskytovat zájemcům aktuální informace z oboru, z domova i ze zahraničí. Tyto informace najdete v sekci Novinky. Informace o připravovaných událostech najdete v sekci Kalendář. Sekce Odkazy obsahuje obsáhlou databázi internetových adres, kde najdete velké množství dalších informací z oboru. V sekci Ke stažení je k dispozici řada užitečných dokumentů týkajících se CCS.

Tento portál byl zřízen Českou geologickou službou v roce 2006 v rámci projektu CO2NET EAST a dále rozvíjen v rámci projektu CGS Europe (2010-2013). V letech 2015-2016 byl rozvoj portálu součástí projektu REPP-CO2, podpořeného grantem z Norska. V květnu 2016 byl zveřejněn nový web tohoto portálu na současné adrese http://www.geology.cz/ccs. V období 2020-2024 je update a rozvoj webu součástí projektu CO2-SPICER, který je podpořen grantem Norska a Technologické agentury České republiky.

Aktuality