Česká geologická služba
Úvodní stránka > Kalendář
Přihlášení

Kalendář

Září 2017

4th Sustainable Earth Sciences Conference

3.-7. září 2017, Malmö, Švédsko
4. ročník evropské konference, která svádí dohromady odborníky z oblastí geologického ukládání CO2, geotermální energie a skladování energie v horninovém masivu; pořádá EAGE.

4th Post Combustion Capture Conference

5.-8. září 2017, Birmingham, Alabama, USA
Konferenci pořádá IEA-GHG.

Workshop on Breaktrough Post Combustion Capture Technologies

13.-14. září 2017, Høvik, Norsko
Workshop na téma průlomových technologií pro zachytávání CO2 po spalování pořádaný projektem HiPerCap.

Říjen 2017

Global CCS Symposium – Advancing a Path Forward

3.-5. října 2017, Regina, Kanada
Pořádá International CCS Knowledge Centre a Global CCS Institute.

European CCS Forum 2017

26. října 2017, Rotterdam, Nizozemí
Evropské fórum CCS pořádá Global CCS Institute.

Květen 2018

Negative CO2 Emissions 2018

22.-24. května 2018, Göteborg, Švédsko
Mezinárodní konference o negativních emisích oxidu uhličitého, včetně BioCCS jako jedné z alternativ

Dřívější akce

9th Trondheim Conference on CO2 Capture, Transport and Storage (prezentace k dispozici online)

12.-14. června 2017, Trondheim, Norsko
Největší evropská konference o CCS v roce 2017

CO2GeoNet Open Forum (prezentace k dispozici online)

8.-10. května 2017, Benátky, Itálie
12. vědecká konference o geologickém ukládání CO2

GHGT-13 (prezentace z plenárních sekcí k dispozici online)

14.-18. listopadu 2016, Lausanne, Švýcarsko
13. mezinárodní konference o technologiích kontroly skleníkových plynů.

Konference 'Zachytávání a ukládání CO2 v podmínkách ČR – spolupráce České republiky a Norska' (prezentace k dispozici online)

7.-8. listopadu 2016, Praha
Na konferenci byly představeny výsledky česko-norských výzkumných projektů REPP-CO2 a Czech-Norway Pilot CCS Study, financovaných z Norských fondů.

Česko-norský seminář 'Spolupráce ve výzkumu a vývoji technologií CCS' (prezentace k dispozici online)

12. října 2016, Oslo, Norsko
Seminář pořádaný projekty REPP-CO2 a Czech-Norway Pilot CCS Study.