Česká geologická služba
Úvodní stránka > Technologie CCS > Změna klimatu
Přihlášení

Vliv CO2 na změnu klimatu

Výzkumy jednoznačně prokázaly, že množství oxidu uhličitého (CO2) vypouštěné do atmosféry se ve srovnání s dobou před začátkem průmyslové revoluce mnohonásobně zvýšilo. Pokud se nám nepodaří množství CO2 v atmosféře snížit, bude svět čelit dopadům změny klimatu.

Dlouhodobé sledování potvrzuje, že zvyšující se podíl CO2 v atmosféře, který je přímým důsledkem lidské činnosti, způsobuje oteplování naší planety a okyselování oceánů. Na to, abychom s tímto nepříznivým trendem něco udělali, nemáme přitom mnoho času. Do boje proti již probíhajícím klimatickým změnám se navíc musí zapojit co největší část populace naší planety. Vědci očekávají, že pokud nezačneme okamžitě jednat, bude se teplota na Zemi stále zvyšovat. To vyvolá změnu klimatu, zvyšování hladiny moří a celou řadu dalších negativních dopadů na pevninu i oceány.

CO2 je skleníkový plyn

CO2 je naprosto nezbytný pro život na Zemi. Takzvané skleníkové plyny, mezi něž patří i CO2, zabraňují úniku určité části tepla vytvořeného slunečními paprsky zpět do vesmíru. Díky tomu je na naší planetě dostatečné teplo, umožňující přežití živých organismů. Mezi běžné skleníkové plyny, které se přirozeně vyskytují v atmosféře a zachycují určitou část slunečního tepla, patří vodní páry, CO2, metan a oxid dusný.

CO2 je zároveň klíčovou součástí potravního řetězce většiny živých tvorů. Také se používá jako „bublinky“ v sycených nápojích, pivu a šampaňském.

Faktory ovlivňující množství CO2 v atmosféře

Faktory ovlivňující množství CO2 v atmosféře.

Příliš mnoho CO2

V přírodě funguje přirozený koloběh, při němž se CO2 dostává do atmosféry a zase z ní mizí. Rostliny CO2 spotřebovávají k výrobě energie, kterou potřebují k růstu. Zvířata naopak při spalování energie CO2 vytvářejí a vydechují jej. Vlivem industrializace a procesů vyvolaných průmyslovou revolucí však lidstvo do ovzduší začalo vypouštět velké množství CO2 „navíc“. To pak vede k rychlému oteplování naší planety.

Při výrobě elektřiny pomocí fosilních paliv vzniká během hoření velké množství CO2, které se následně dostává do atmosféry. Podobně i při těžbě a následném zpracování zemního plynu se uvolňuje CO2 a dostává se do atmosféry. Velká množství CO2 vznikají i při mnoha průmyslových procesech, jako jsou rafinace ropy, výroba železa a oceli, cementu nebo čpavku. K dalším významným zdrojům CO2 patří emise z osobních i nákladních automobilů, lodí nebo letadel, ale i kotle používané pro vytápění budov.

Dalším faktorem, který nemalou měrou přispívá ke zvyšování množství CO2 v atmosféře, je kácení lesů. V důsledku úbytku zeleně oslabuje přirozená regulace množství skleníkových plynů, protože menší počet rostlin nedokáže vstřebat nadbytek CO2.

Více informací o tom, proč dochází ke změnám klimatu a co se s touto situací dá dělat, najdete na adrese CO2degrees.

Skleníkový efekt

Skleníkový efekt.