Česká geologická služba
Úvodní stránka > Technologie CCS
Přihlášení

Technologie CCS

CCS je zkratkou anglického výrazu Carbon Capture and Storage (případně Carbon Capture and Sequestration), tedy zachytávání a ukládání oxidu uhličitého. Jedná se o ucelený soubor technologií, který může zabránit vypouštění velkých množství oxidu uhličitého (CO2) do atmosféry.

Jak už název napovídá, prvním krokem celého procesu je zachycení CO2 před jeho vypuštěním do atmosféry. To probíhá obvykle ve velkých průmyslových závodech, generujících značná množství tohoto plynu. Zachycený oxid uhličitý se poté přepraví na pečlivě zvolené místo umožňující jeho bezpečné uložení. Zde se pomocí speciálních vrtů vtlačí do horninových struktur hluboko pod zemským povrchem, kde zůstane trvale uložen. CCS nabízí možnost výrazného omezení množství CO2 vypouštěného do atmosféry, a považuje se proto za klíčovou součást celkového mixu opatření nutných pro snížení emisí skleníkových plynů.

Podívejte se na informativní video ilustrující význam technologie CCS.

Celý technologický proces CCS tvoří tři hlavní fáze:

  1. Zachytávání – separace CO2 od jiných plynů produkovaných ve velkých průmyslových provozech, například uhelných a plynových elektrárnách, ocelárnách nebo cementárnách.
  2. Přeprava – zachycený oxid uhličitý se stlačí a obvykle speciálním potrubím přepraví do lokality vhodné pro jeho hlubinné uložení.
  3. Ukládání – CO2 se vtláčí do horninových struktur ležících hluboko pod zemským povrchem, v hloubkách kolem jednoho kilometru a více.

Podívejte se na informativní video s názornými animacemi ukazujícími, jak funguje zachytávání, doprava a ukládání CO2.

Vliv CO2 na změnu klimatu

Zachytávání CO2

Přeprava CO2

Ukládání CO2

CCS v praxi