Úvodní stránka > Kvízy a testy > Sluneční soustava a Země

Sluneční soustava a Země

Kvíz k tématu Sluneční soustava a Země zpracovanému na portále Svět geologie. Odpovědi na všechny otázky naleznete v pracovních listech Sluneční soustava a Zem.

I. Co nám říká pojem geotermální energie?

II. Co znamená zkratka NIFE?

III. Kdy se přibližně zrodilo Slunce?

IV. Co znamená pojem konvekční proudění?

V. Která část Země je kapalná?

VI. Která zemská vrstva je složená z velké části z hliníku a křemíku?

VII. Co si představíte pod pojmem Mohorovičičova (neboli Moho) diskontinuita?

VIII. Vyberte tvrzení, které platí pro oceánskou kůru?

IX. Kde byste hledali nejhlubší vrt do Země, který je hluboký 12 626 m?

X. Co je to xenolit

XI. Jak se mohou dostat plášťové horniny na povrch?

XII. Který z těchto minerálů bychom nenašli v plášťové hornině?

XIII. Přečtěte si pozorně tuto definici a vyberte správný pojem, který popisuje?
Počet metrů, o které s rostoucí hloubkou pod povrchem stoupne teplota o 1 °C

XIV. Jak nejpravděpodobněji vznikl Měsíc?

XV. Co je regolit?

Přihlášení