Úvodní stránka > Kvízy a testy > Horniny a nerosty

Horniny a nerosty

Kvíz k tématu Horniny a nerosty zpracovanému na portále Svět geologie. Odpovědi na všechny otázky naleznete v pracovních listech Horniny a nerosty.

I. Který výrok je chybný:

II. Kdo je petrolog?

III. Podle čeho se obvykle dává název nově objevenému minerálu?

IV. Křemen krystaluje ve tvaru:

V. Seřaďte minerály na stupnici tvrdosti od nejměkčího po nejtvrdší. 1. topaz; 2. křemen; 3. sůl kamenná; 4. diamant; 5. mastek.

VI. Který z těchto minerálů není drahokam?

VII. Mezi amorfní minerály nepatří:

VIII. Který minerál roste (krystalizuje) nejrychleji?

IX. Který minerál je tvořen organickým materiálem?

X. Která hornina je vyvřelá?

XI. České středohoří je tvořeno:

XII. Který z uvedených sedimentů patří mezi klastické?

XIII. Opuka byla oblíbeným stavebním kamenem v období:

XIV. Která z těchto hornin vznikla přeměnou z usazeniny?

XV. Která hornina je typická pro oblast Barrandienu?

Přihlášení