Úvodní stránka > Kvízy a testy > Nerostné suroviny

Nerostné suroviny

Kvíz k tématu Nerostné suroviny zpracovanému na portále Svět geologie. Odpovědi na všechny otázky naleznete v pracovních listech Nerostné suroviny.

I. Mezi nerostné suroviny nepatří?

II. Seřaďte dané nerostné suroviny od těch, které začaly lidstvo zajímat již v dávné historii po ty, co jsou využívány v posledních letech. 1. železná ruda; 2. ropa; 3. coltan; 4. uhlí.

III. Která z těchto surovin se nepovažuje za energetickou?

IV. Určete správnou definici pro ložisko.

V. Čím se vyznačuje liberecká žula?

VI. Na co se používají droby a břidlice, které se těží v lomech v Nízkém Jeseníku?

VII. Jaké horniny si lidé v pravěku vybírali a používali?

VIII. Železná ruda se ze země dobývala již od pradávna. Jak ji naši předci získávali?

IX. Který z těchto minerálů je nejtěžší?

X. Které z těchto českých měst nikdy nemělo nic společného s dolováním?

XI. Kde se v České republice těžilo zlato?

XII. Stříbro se dá najít:

XIII. K jakým účelům se nikdy nepoužíval uran?

XIV. Vyberte správnou petrografickou definici pro mramor:

XV. Kde byste v České republice hledali ropu?

Přihlášení