Úvodní stránka > Kvízy a testy > Geologické procesy

Hlavní geologické procesy

Kvíz k tématu Hlavní geologické procesy zpracovanému na portále Svět geologie. Odpovědi na všechny otázky naleznete v pracovních listech Hlavní geologické procesy.

I. Atlantský oceán se:

II. Kterou geologickou jednotku nenajdeme na území ČR?

III. Mezi endogenní pochody nepatří:

IV. Eroze:

V. U kterého přírodního útvaru si geolog může být jist, že ho nezpůsobil zlom?

VI. Na Turnovsku převažují horniny z období

VII. Během karbonu se vztyčily na území ČR velehory, kde byste je tenkrát hledali?

VIII. Který ze zlomů prochází podél linie Krušných hor?

IX. Vyberte správnou odpověď pro definici příkrovu:

X. Krajina Západních Karpat je tvořena pískovci a jílovci, ale Pavlovské vrchy jsou troskou vytrženou pohybem příkrovu (tzv. bradlo). Z jaké jsou horniny?

XI. Která hornina při zvětrávání tvoří kras?

XII. Jak vzniklo slovo kras?

XIII. Z jaké horniny jsou tvořena skalní města?

XIV. Který přírodní útvar je tvořen pískovcem?

XV. Jaká pohádka se odehrávala v kulisách pískovcového skalního města?

Přihlášení