Úvodní stránka > Kvízy a testy > Půda a voda

Půda a voda

Kvíz k tématu Půda a voda zpracovanému na portále Svět geologie. Odpovědi na všechny otázky naleznete v pracovních listech Půda a voda.

I. Co není úkolem pedologie?

II. Kdy se člověk naučil půdu využívat a obhospodařovat?

III. Která z těchto vět o půdě není pravdivá?

IV. Kde byste mohli v České republice zažít malé zemětřesení?

V. Jak vzniklo slovo pedologie?

VI. Co znamená pojem pohřbená půda?

VII. Co je ukazatelem úrodnosti půdy?

VIII. Která látka nepatří mezi základní půdní živiny?

IX. Který z těchto minerálů nepatří mezi druhotné (vzniklé v půdě)?

X. Seřaďte tyto typy půd od těch s největším obsahem humusu po ty s nejmenším obsahem. 1. hnědozemě; 2. podzoly; 3. šedozemě; 4. černozemě

XI. Která z těchto půd je bezprostředně ovlivňována vodou?

XII. Za jak dlouho se ve středoevropských podmínkách vytvoří 1 cm půdy?

XIII. Co znamená pojem eroze?

XIV. Jakou rychlostí u nás ubývá půda vlivem eroze?

XV. Proč někteří lidé pojídají půdu?

Přihlášení