Úvodní stránka > Kvízy a testy > Geologický vývoj

Geologický vývoj a stavba území ČR

Kvíz k tématu Geologický vývoj a stavba území ČR zpracovanému na portále Svět geologie. Odpovědi na všechny otázky naleznete v pracovních listech Geologický vývoj a stavba území ČR.

I. Který objev významně posunul výzkum čtvrtohor?

II. Kdy se spojil a zpevnil Český masiv?

III. Která část České republiky je tvořena příkrovy?

IV. Co nám říká pojem orogeneze?

V. Co způsobilo variskou orogenezi?

VI. Jaké horniny nám připomínají na našem území kadomskou orogenezi?

VII. Pro které území České republiky měla rozhodující význam variská orogeneze?

VIII. Které z těchto pohoří nebylo vytvořeno alpinskou orogenezí, ale vznikalo ve stejnou dobu?

IX. Který z těchto odborných geologických názvů nemá nic společného se sopečnou činností?

X. Vyberte jednu rostlinu, která není pamětníkem dávných geologických dob (karbonu)

XI. Kde byste hledali útvary spjaté s příkrovovou tektonikou?

XII. Co jsou dropstony?

XIII. Kde byste v České republice našli křídové jezerní usazeniny?

XIV. Co znamená pojem permafrost?

XV. Které z těchto českých jezer není ledovcového původu?

Přihlášení