Česká geologická služba
Odkaz na titulní stránku projektu
Úvodní stránka > Výukové materiály a výstupy
Česká rozvojová agentura
Web České geologické služby
Přihlášení

Výukové materiály a výstupy

Roční zpráva

Autor: V. Rapprich editor

Přednášky Hydrogeologie

Hydrogeologické mapování

Autor: Jiří Šíma

Hydrochemické mapy

Autor: Jiří Šíma

Konceptuální HG model

Autor: Jiří Šíma

Hydrochemie, HG cyklus

Autor: Jiří Šíma

Krasová hydrogeologie

Autor: Jiří Šíma, Jiří Brudhans

HG rajonování

Autor: Jiří Šíma

Minerální a termální vody

Autor: Jiří Šíma

Vzorkování a monitoring

Autor: Jiří Šíma

Stanovení základního odtoku

Autor: Jiří Šíma

HG cvičení_1

Autor: Ondřej Nol

HG cvičení_3

Autor: Ondřej Nol

workshop_HG

Autor: Ondřej Nol

Příloha č. 2 Presenční listina HG

Autor: Jiří Šíma

Přednášky Inženýrská geologie a mapování sesuvů

Inženýrská geologie a Geotechnika

Autor: Jan Valenta

Příloha č. 5 presenční listina IG a vyhodnocení testu

Autor: Jan Novotný, Jan Valenta

Příloha č. 6 presenční listina terénní mapování

Autor: Jan Novotný, Petr Kycl, Jan Valenta,

Příloha č. 7 Rukopisná mapa sesuvu Ameka

Autor: Debebe Nida

Přednášky Tektonika

Applied Structural Geology and Tectonics

Autor: Kryštof Verner

K-Ar Geochronology

Autor: Zoltán Pécskay

Tectonic Geomorphology and Paleoseismology - část 1

Autor: Petra Štěpančíková

Tectonic Geomorphology and Paleoseismology - část 2

Autor: Petra Štěpančíková

Přednášky Environmentální geochemie

Lecture 1. Introuction to ENVIROMENTAL GEOCHEMISTRY course - ETHIO 2014

Autor: Juraj Farkač

Lecture 2. ANALYTICAL METHODS

Autor: Juraj Farkač

Lecture 3. AQUEOUS GEOCHEMISTRY AND STABILITY OF MINERALS

Autor: Juraj Farkač

Lecture 4. ISOTOPE GEOCHEMISTRY

Autor: Vladislav Rapprich

Lecture 5. BIOCHEMISTRY OF GLOBAL CARBON CYCLE

Autor: Juraj Farkač

Přednášky Vulkanologie

Vulkanologie - část 1

Autor: Vladislav Rapprich

Vulkanologie - část 2

Autor: Vladislav Rapprich

Vulkanologie - část 3

Autor: Vladislav Rapprich

Vulkanologie - část 4

Autor: Vladislav Rapprich

Nadpis 2. úrovně

Geochemie vyvřelých hornin