Česká geologická služba
Odkaz na titulní stránku projektu
Česká rozvojová agentura
Web České geologické služby
Přihlášení

Zvýšení kvality vysokoškolského vzdělávání v oborech věd o Zemi zaměřené zejména na aplikované obory cílené na boj s geohazardy

Cílem projektu je zlepšení efektivity výuky a vzdělávání na Addis Ababa University a Arba Minch University. Tohoto záměru bude dosaženo zvýšením odborné kvalifikace zaměstnanců a studentů na univerzitě. Výuka se soustředí na aplikované geologické vědy, především na inženýrskou geologii a hydrogeologii. Součástí projektu bude dodání elektronických verzí výukových materiálů pro tyto obory.

Realizátor

Česká geologická služba

Partnerské organizace

Addis Ababa University Arba Minch University

Trvání projektu

Začátek realizace projektu 1. 9. 2013
Ukončení realizace projektu 30. 11. 2015