English English icon Česká geologická služba
Logo ČGS

Logo Norway Grants

Podpořeno grantem z Norska
Supported by grant from Norway

Přihlášení

REPP CO2

Příprava výzkumného pilotního projektu geologického ukládání CO2 v České republice.

REPP-CO2 je česko-norský výzkumný projekt zaměřený na rozvoj technologie geologického ukládání oxidu uhličitého v České Republice. Jeho hlavním cílem je ověřit tuto technologii v reálných geologických podmínkách České republiky. Hlavní náplní projektu je přípravná fáze záměru vybudování výzkumného pilotního úložiště oxidu uhličitého v ČR, která zahrnuje výběr a posouzení vhodné lokality, zpracování geologického modelu úložiště, počítačovou simulaci injektáže a chování uloženého CO2 v úložišti, analýzu rizik a sestavení monitorovacího plánu. Další aktivity zahrnují posouzení možnosti praktického využití technologie CCS (CO2 Capture and Storage – zachytávání a ukládání oxidu uhličitého) u nás a zvýšení povědomí veřejnosti i pracovníků státní správy o této problematice.

Projekt staví na dlouhodobém česko-norském výzkumném partnerství mezi Českou geologickou službou a International Research Institute of Stavanger, které tvoří jádro projektového konsorcia. To zahrnuje dalších 5 českých organizací – VŠB-TU Ostrava, ÚJV Řež, a.s., Miligal, s.r.o., Centrum výzkumu Řež, s.r.o. a Ústav fyziky Země Masarykovy univerzity. Celkem je do projektu zapojeno více než 100 výzkumných pracovníků a techniků ze 7 institucí.

Projekt je podpořen grantem z Norska v rámci Programu CZ08 Norských fondů 2009-2014.

Aktuality

Odkazy

Informační portál pro technologie zachytávání a ukládání CO2