Czech National Geological Committee

Český národní geologický komitét

Czech National Geological Committee

Dokumenty IUGS

Webová stránka bulletinu IUGS
Webové stránky časopisu Episodes
Bulletin IUGS 2015/115
Bulletin IUGS 2013/90
Bulletin IUGS 2013/91
Bulletin IUGS 2013/89
Bulletin IUGS 2013/88
Bulletin IUGS 2013/87
Bulletin IUGS 2013/86
Bulletin IUGS 2013/83
Bulletin IUGS 2012/80
Bulletin IUGS 2012/74
Bulletin IUGS 2012/72
Bulletin IUGS 2012/71
Bulletin IUGS 2012/70
Bulletin IUGS 2011/64
Bulletin IUGS 2011/63
Bulletin IUGS 2011/62
Bulletin IUGS 2011/61
Bulletin IUGS 2011/60
Bulletin IUGS 2010/59
Bulletin IUGS 2010/58
Bulletin IUGS 2010/57
Bulletin IUGS 2010/56
Bulletin IUGS 2010/55
Bulletin IUGS 2010/54
Bulletin IUGS 2010/53
Bulletin IUGS 2010/52
Bulletin IUGS 2010/51
Bulletin IUGS 2010/50
Stránky Národního komitétu pro IGCP programy

Dokumenty ČNGK

Organizační a jednací řád - Návrh 2014
RZS AV ČR jako zřizovatel navrhla jednotné znění OaJŘ pro oborové organizace vč. ČNGK. O definitivním znění bude ještě jednáno.
Stanovy ČNGK
Zápis ze schůze ČNGK 2017
Zápis ze schůze ČNGK - prosinec 2016
Zápis ze schůze ČNGK - leden 2016
Zápis ze schůze ČNGK 2014
Zápis ze schůze ČNGK 2012
Zápis ze schůze ČNGK 2011
Zápis ze schůze ČNGK 2010
Zápis ze schůze ČNGK 2009
Zápis ze schůze ČNGK 2008
Zápis ze schůze ČNGK 2007
Výroční zprávy
Zpráva pro RZS AV ČR za r. 2016
Zpráva pro RZS AV ČR za r. 2015
Zpráva pro RZS AV ČR za r. 2014
Zpráva pro RZS AV ČR za r. 2012
Zpráva pro RZS AV ČR za r. 2011
Zpráva pro RZS AV ČR za rok 2010
Zpráva pro RZS AV ČR za r. 2009
Zpráva pro IUGS zarok 2012
Zpráva pro IUGS za rok 2011
Zpráva pro IUGS za rok 2010
Zpráva pro IUGS za r. 2009
Newsletter ČNGK - 2002, no. 3