Czech National Geological Committee

Český národní geologický komitét

Czech National Geological Committee

Kontakty

 

Seznam členů komitétu pro roky 2014-2018

Předseda: Doc. RNDr. Stanislav Opluštil, Ph.D.  (PřFUK Praha)

Místopředseda: Doc. Ing. Jakub Jirásek, Ph.D.  (HGF VŠB Ostrava)

Tajemnice: Ing. Lucie Kondrová, Ph.D.  (ČGS Praha)

 

Prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr.     (MU Brno, UP Olomouc)

Prof. RNDr. Jiří Frýda, Dr.     (ČGS Praha)

RNDr. Martin Holý     (MŽP ČR)

Doc. Mgr. Vojtěch Janoušek, Ph.D.     (ČGS Praha) 

RNDr. Jaroslav Kadlec, Dr.     (GlÚ AV ČR, v.v.i.)

Doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc.     (MU Brno)

Mgr. Karel Martínek, Ph.D.     (PřF UK, ČGS Praha)

RNDr. Jaromír Tvrdý     (Get, s.r.o., Liberec)

 

 

 

Kontakty na členy ČNGK z let 2009-2012
Členové ČNGK v letech 2004-2008