Czech National Geological Committee

Český národní geologický komitét

Czech National Geological Committee

O nás

Členové komitétu si zvolili výbor na 2014–2018

Předsedou je RNDr. S. Opluštil (PřFUK), zástupcem předsedy Ing. Jakub Jirásek (VŠB TUO), a tajemnicí Ing. L. Kondrová (ČGS Praha). Přejeme novému výboru hodně úspěchů.

Distribuce časopisu EPISODES

Časopis EPISODES, čtvrtletní periodikum IUGS s IF, dostáváme po zvýšení kategorie našeho členství v IUGS v počtu 6 ks. Jejich distribuce byla dříve po jednom výtisku: ČGS (V. Štědrá), GfÚ AV ČR, v.v.i. (V. Babuška),  UJEP Olomouc (O. Bábek), MU Brno (Z. Losos). Dva další výtisky budou od r. 2014 předávány na VŠB (J. Jirásek) a ČGS Barrandov (J. Frýda). Episodes jsou navíc dodávány výměnou do některých knihoven.

O výsledcích IYPE a popularizaci věd o Zemi
Abstrakt pro společný sjezd České a Slovenské geologické společnosti v Monínci 2011
O Českém národním geologickém komitétu, V. Babuška 2008)
Nástin aktivit k Mezinárodnímu roku planety Země (V. Štědrá, 2007)Nástin aktivit k Mezinárodnímu roku planety Země (V. Štědrá, 2007)
Webová stránka Mezinárodního roku planety Země v ČR: www.rokplanetyzeme.cz