Czech National Geological Committee

Český národní geologický komitét

Czech National Geological Committee

Novinky

Členové ČNGK na období 2019–2022
Během prvního ustavujícího zasedání 13.2.2019 nebyla bohužel přítomna nadpoloviční většina ČNGK, proto volba nového výboru ČNGK proběhla následně per rollam.
Členové ČNGK na období 2014–2018
Během prvního ustavujícího zasedání proběhla 21.10.2014 volba nového výboru ČNGK
Výroční zprávy o činnosti ČNGK za rok 2011
Ve složce Dokumenty jsou nově zavěšeny výroční zprávy za rok 2011 pro Radu pro zahraniční styky AV ČR a pro IUGS. 
Komitét pro funkční období 2009-2012 ustaven
Tiskovou zprávu o volbě statutárních zástupců komitétu sestavil R. Mikuláš a V. Štědrá
Ustavující schůze ČNGK
Dne 20.10. 2009 se konala v ČGS v Praze na Klárově ustavující schůze nově zvolených členů ČNGK (viz tisková zpráva). Další schůze zaměřená na priority a úkoly ČNGK v období 2010-2010 se bude konat počátkem února.
Výsledky voleb do ČNGK na období 2009-2012