Czech National Geological Committee

Český národní geologický komitét

Czech National Geological Committee

Novinky

Členové ČNGK na období 2014–2018
Během prvního ustavujícího zasedání proběhla 21.10.2014 volba nového výboru ČNGK
Výroční zprávy o činnosti ČNGK za rok 2011
Ve složce Dokumenty jsou nově zavěšeny výroční zprávy za rok 2011 pro Radu pro zahraniční styky AV ČR a pro IUGS. 
Komitét pro funkční období 2009-2012 ustaven
Tiskovou zprávu o volbě statutárních zástupců komitétu sestavil R. Mikuláš a V. Štědrá
Ustavující schůze ČNGK
Dne 20.10. 2009 se konala v ČGS v Praze na Klárově ustavující schůze nově zvolených členů ČNGK (viz tisková zpráva). Další schůze zaměřená na priority a úkoly ČNGK v období 2010-2010 se bude konat počátkem února.
Výsledky voleb do ČNGK na období 2009-2012