Úvodní stránka > Kam na výlet > Průvodce
Loading
Mapa geologických zajímavostí. 140 + 1 geologická zajímavost
Vzorky hornin a minerálů
Pomůcky do školní výuky
Web České geologické služby
Centre for Modern Education
Erudis
Národní muzeum
Muzeum Říčany

Průvodce

Na této stránce jsou zveřejněny informační příručky - průvodce věnované jednotlivým lokalitám. Průvodce lze stáhnout a vytisknout jako podklad pro vycházku do terénu.

Multimediální mineralogicko - petrografický exkurzní průvodce po území Čech

Exkurze České geologické společnosti

Exkurzní průvodce vydané Českou geologickou službou pro účely exkurzí pořádaných Českou geologickou společností.

Okolí Karlštejna

Budil, P., Chlupáč, I. (1998), str. 1-5 (pdf, 505 kB)

Geologický a vlastivědný výlet do pravobřežního dolního Povltaví

Feudik, F., Chalupný, V. (1998), str. 1-28 (pdf, 2192 kB)

Údolím Kačáku (Loděnice) napříč Českým Krasem

Budil, P., Žák, K. (1999), str. 1-24 (pdf, 1786 kB)

Geologický a vlastivědný výlet do levobřežního dolního Povltaví

Fediuk, F. (1999), str. 1-24 (pdf, 1974 kB)

Jílovský zlatonosný revír a jílovské pásmo v dolním toku Sázavy

Morávek, P., Röhlich, P. (2000), str. 1-28 (pdf, 2107 kB)

Geologická a vlastivědná vycházka do okolí Davle a Štěchovic

Mašek, J. (2000), str. 1-19 (pdf, 1136 kB)

Mineralogicko-petrologická exkurze do oblasti Nedvědice - Rožná - Bory

Losos, Z. (2001), str. 1-16 (pdf, 1045 kB)

Geologická vycházka do Nového Knína a Kozích Hor

Váňa, T., Litochleb, J. (2001), str. 1-19 (pdf, 1389 kB)

Kutnohorský rudní revír

Pauliš, P., Malec, J. (2002), str. 1-32 (pdf, 2794 kB)

První mezinárodní stratotyp: hranice Silur - Devon - geologická exkurze do okolí Radotína, Karlštejna a Suchomast

Vacek, F., Chlupáč, I., Vorel, T. (2002), str. 1-21 (pdf, 1650 kB)

Silur a Devon - Prokopské údolí

Budil, P., Kovanda, J., Vorel, T., Vacek, F. (2003), str. 1-20 (pdf, 1382 kB)

Bozkovské dolomitové jeskyně

Turnovec, I. (2003), str. 1-32 (pdf, 2427 kB)

Proterozoikum a spodní paleozoikum na Příbramsku

Fatka, O., Röhlich, P., Jakobová, Z. (2004), str. 1-28 (pdf, 1984 kB)

Za horninami a minerály do kutnohorského krystalinika

Fišera, M. (2004), str. 1-17 (pdf, 1354 kB)

Permokarbon západní a centrální části podkrkonošské pánve

Prouza, V. (2005), str. 1-13 (pdf, 998 kB)

Ordovik a proterozoikum Trojské kotliny

Röhlich, P., Fediuk, F. (2005), str. 1-14 (pdf, 1169 kB)

Vulkanity širšího okolí Turnova

Turnovec, I., Táborský, Z., Vlašímský, P. (2006), str. 1-30 (pdf, 2501 kB)

Z Muzea Českého krasu v Berouně do Srbska

Jančaříková, I. (2006), str. 1-25 (pdf, 1906 kB)

Permokarbon východní části podkrkonošské pánve

Prouza, V. (2007), str. 1-22 (pdf, 1807 kB)

Odkazy

Geologické naučné stezky
Databáze významných geologických lokalit v ČR
Můj kousek Země
On-line přístup ke geologickým mapám
Přihlášení