Úvodní stránka > Filmy o geologii > Animace života v prvohorách
O lidech a vodě
Pomůcky do školní výuky
Mapa geologických zajímavostí. 140 + 1 geologická zajímavost

Animace života v prvohorách

Podívejte se, jak vypadal podmořský život v prvohorách! Pusťte si animace jednotlivých prvohorních organismů. A pro ty z vás, kteří mohou navštívit Geologické knihkupectví v Praze na Klárově, je zde ke zhlédnutí připravena unikátní 3D animace života v prvohorním moři, novinka dostupná jen na několika místech v Evropě!
Animace vytvořil Martin Lisec a Red Crew Ltd. (2014) pod odborným vedením dr. Petra Budila (Česká geologická služba), doc. Oldřicha Fatky (Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy), dr. Vojtěcha Turka a dr. Rudolfa Prokopa (Národní muzeum). Za konzultace děkujeme dr. Marice Polechové (Česká geologická služba).

Ascocystites drabowensis

Ascocystites drabowensis

Ascocystites drabowensis (ostnokožci, pralilijice) žil přisedle na mořském dně, ke kterému byl přichycen stonkem, tělo je dále tvořeno kalichem, který přechází do hojných ramen. Ascocystites filtroval malé částečky potravy.

Duslia insignis

Duslia insignis (členovci) se vnějším vzhledem podobá trilobitům, přesto je její přesné systematické zařazení stále nejisté. Duslie měly tenké ploché krunýře s dobře oddělenou hlavou, trupem a ocasním štítem. Celý krunýř rámoval třásnitý lem. Je pojmenována podle berounského sběratele Martina Dusla.

Dalmanitina socialis

Dalmanitina socialis

Dalmanitina socialis (členovci, trilobiti) měla dlouhý krunýř s nápadným hlavovým štítem, na kterém se nachází výrazné složené oči. Zkamenělé části krunýřů těchto živočichů jsou velmi hojné, ale zkameněliny celých krunýřů jsou mnohem vzácnější. Je tak pravděpodobné, že nahloučené zbytky jsou tzv. svlečky, tj. části starého krunýře, odhozené při pravidelném svlékání trilobitů (podobně se své staré a malé schránky dnes zbavují raci nebo krabi).

Deanaspis goldfussi

Deanaspis goldfussi

Deanaspis goldfussi (členovci) byl malý trilobit s drobným trupem a ocasním štítem. Naopak měl velmi mohutný hlavový štít vroubený širokým děrovaným lemem, vybíhající v dlouhé ostny. Tento trilobit byl dobře adaptován na život u dna.

Echinosphaerites infaustus

Echinosphaerites infaustus

Echinosphaerites infaustus (ostnokožci, jablovci) je přisedlý živočich, jehož vakovité tělo kryla kostra, složená z různě utvářených vápnitých destiček. U ústního otvoru byly tři ramena, pomocí nichž získával mikroskopickou potravu.

Furca bohemica

Furca bohemica

Furca bohemica (členovci) patři k tzv. marellidním členovcům. Dlouho byla považována za velmi vzácnou, v posledních letech se však našlo mnoho nových exemplářů. Furca obývala mělká moře, kde plavala nade dnem. Český překlad může být chápán i jako „vidlička česká“.

Conularia anomala

Anaconularia anomala

Anaconularia anomala (žahavci) žila přisedle na mořském dně, kde filtrovala potravu. Na její schránce žili další živočichové, tzv. terčovci (ostnokožci), kteří velmi rádi přisedali nejen na konulárie, ale i trilobity.

Selenopeltis buchii

Selenopeltis buchi

Selenopeltis buchi (členovci, trilobiti) se vyznačuje hojnými trny v hlavové, trupové i zadečkové části krunýře. Předpokládá se, že tento trilobit byl aktivním plavcem. Je hojně rozšířen nejen u nás, ale i v dalších oblastech Evropy či Afriky. Jedná se tedy o významnou vůdčí zkamenělinu, která je důležitá v oboru stratigrafie (zabývající se určováním stáří vrstev).

Virtuální muzeum
Databáze dekoračních kamenů
Geologické naučné stezky
Přihlášení