Úvodní stránka > Filmy o geologii > Animace vzniku přírodních útvarů
Loading
Web České geologické služby
Centre for Modern Education
Erudis
Národní muzeum

Animace vzniku přírodních útvarů

Podívejte se na zajímavé animace - například, jak vznikaly jednotlivé kontinenty, jak dojde k sopečné erupci, či jak se formovaly vybrané sopky České republiky.

Blanická brázda

Blanická brázda je významný zlomový systém, zčásti rázu příkopové propadliny, probíhající z východního okolí Prahy přes Tábor, České Budějovice až do Rakouska. Jeho průběh vyznačují mj. zakleslé permokarbonské sedimenty a zrudněni. Animace znázorňuje její vznik - od usazování písku v kambrickém a prekambrickém moři, následné vyvrásnění těchto usazenin a vznik pohoří, přes jeho erozi až po současnost.

Bořeň

Charakteristická skála v údolí řeky Bíliny na západním okraji Českého středohoří je sopečného původu. Znělcové magma tu stoupalo k povrchu podél zlomu. V první fázi se magma střetlo s podpovrchovou vodou, což vyvolalo mohutnou explozi, jejímž výsledkem byl nálevkovitý kráter – maar. Ten zčásti vyplnila směs úlomků okolních hornin rozdrcených explozí, tzv. brekcií. Magma se dál dralo do výplně kráteru a vytvořilo mohutný peň, který pomalu chladl. Současný tvar Bořeně je pak dílem eroze, která vypreparovala znělcový peň z okolních měkčích a rozrušených hornin.

Milešovka

Milešovka, která je nejvyšším vrchem Českého středohoří, je sice vulkanického původu, ale není to pravá sopka, což názorně objasňuje vytvořená animace. Ještě než začala vznikat samotná Milešovka, docházelo v centrální části Českého středohoří k výlevům čedičových láv do jezera. Chladná voda lávy ochlazovala, což vytvářelo mohutné lemy brekcií obalujících každý lávový proud. Do sekvence vychladlých čedičových láv pak pronikalo viskózní znělcové magma. Nedostalo až k povrchu a vytvořilo pod povrchem bochníkovité těleso, které později obnažila selektivní eroze.

Trosky

Ikonický skalní útvar a morfologický symbol Českého ráje byl předmětem detailního vulkanologického výzkumu, který odhalil poněkud neobvyklý vývoj této sopky. Právě nový pohled na vznik sopek byl zobrazen prostřednictvím animace. Strombolská aktivita vytvořila dvojitý struskový kužel. Magma proudící do jícnů obou kuželů však začalo částečně chladnout v pseudokrasových dutinách pod oběma kužely a vytvořilo mohutné pně. Tyto pně se draly k povrchu až v následující fázi a deformovaly kužely. Nakonec pak do obou kuželů pronikly tenké vulkanické žíly. Současný tvar Trosek je dílem selektivní eroze, která vypreparovala oba hlavní pně.

Vinařická hora

Vinařická hora je navzdory svému jménu spíše nenápadným kopcem. Její vznik ale ovlivnily různé typy sopečné aktivity a díky tomu je cennou lokalitou pro demonstraci rozmanitých sopečných uloženin. Aktivita zde začala patrně v mokřadním prostředí menšími, ale velmi explozivními erupcemi ovlivňovanými povrchovou vodou. V následné etapě vytvořily erupce strombolského typu struskový kužel. Později se stoupající magma střetlo s podpovrchovým rezervoárem vody, což vedlo k mohutné erupci vytvářející nálevkovitý kráter – maar. Na závěr opakující se erupce strombolského typu vytvořily další struskový kužel. Z něj pak vytekla láva, která téměř celý maarový kráter zaplnila.

Kalderová erupce

Kontinentální ledovec

Variská orogeneze

Vznik říčních teras

Skalní město

Křídové moře

Pillow lava

Pohyb kontinentů

Paratethys

SOUBORY

Vznik Trosek/ Origin of Trosky Hill

Informační materiál o vniku Trosek doplněný o animovanou rekonstrukci jejich vývoje na principu rozšířené reality./ The leaflet about the origin of Trosky Hill. Look at animated reconstruction of volcanic origin of Trosky Hill (based on augmented reality).

Přihlášení