Česká geologická služba
Úvodní stránka > Praha – registrační formulář
Přihlášení

Zachytávání a ukládání CO2 v podmínkách ČR – spolupráce České republiky a Norska

Česko-norská konference pořádáná organizacemi ÚJV Řež, a. s., České vysoké učení technické v Praze a Česká geologická služba.

Na konferenci budou představeny hlavní výsledky a závěry výzkumných projektů realizovaných v rámci programu CZ08 Norských fondů, tj. "Studie pilotních technologií CCS pro uhelné zdroje v ČR" a "Příprava výzkumného pilotního projektu geologického ukládání CO2 v České republice (REPP-CO2)". Dále budou představeny aktuální projekty řešící problematiku CCS za přispění Technologické agentury ČR a dalších programů.

Čas a místo konání

7.–8. listopadu 2016 v Praze v prostorách Masarykovy koleje, Thákurova 1, Praha 6 – Dejvice.

Program

Pondělí 7. 11. 2016
9:00 – 9:30 Registrace a káva na uvítanou
9:30 – 10:00 Slavnostní zahájení
10:00 – 12:00 Úvodní sekce – informace o programu CCS Norských fondů a řešených projektech, CCS v Norsku, v ČR a ve světě
12:00 – 13:00 Oběd
13:00 – 17:00 Prezentace výsledků projektu „Studie pilotních technologií CCS pro uhelné zdroje v ČR‟
Večer Společná konferenční večeře

Úterý 8. 11. 2016
8:30 – 9:00 Registrace a káva na uvítanou
9:00 – 12:30 Prezentace výsledků projektu „REPP-CO2 – Příprava výzkumného pilotního projektu geologického ukládání CO2 v České republice‟
12:30 – 13:30 Oběd
13:30 – 15:00 Prezentace výsledků projektů TAČR a dalších hostů
15:00 – 16:00 Závěrečná diskuze – budoucnost CCS v ČR a další rozvoj česko-norské spolupráce

Registrace a poplatky

Účast na konferenci je zdarma, je však třeba se předem registrovat. Registrační formulář je uveden níže.

Registrace je uzavřena.
Registration is closed.

Jazyk

Konferenčními jazyky jsou angličtina a čeština. Bude zajištěno simultánní tlumočení přednášek.

Pořadatelé konference

ÚJV Řež, a. s.: Ing. Lukáš Pilař, Ph.D.
ČVUT: doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc., Mgr. Pavlína Zimmermannová
Česká geologická služba: RNDr. Vít Hladík, MBA, Ing. Patrik Fiferna

Kontakty

V případě požadavků na další informace se obraťte na pořadatele:
Ing. Lukáš Pilař, Ph.D – tel. 227 133 515, e-mail lukas.pilar@ujv.cz
Mgr. Pavlína Zimmermannová – tel. 224 352 544, e-mail Pavlina.Zimmermannova@fs.cvut.cz
RNDr. Vít Hladík, MBA – tel. 543 429 289, e-mail vit.hladik@geology.cz