Úvodní stránka > Filmy o geologii > Czech Geology AR
Loading
Web České geologické služby
Centre for Modern Education
Erudis
Národní muzeum

Czech Geology AR

Animace vizuálně atraktivní formou seznamují s utvářením krajiny a s postupně vznikajícím životem na vybraných lokalitách České republiky. Prostřednictvím aplikace Czech Geology AR, která je zdarma ke stažení z Google Play, lze s pomocí chytrého telefonu či tabletu sledovat přímo v terénu, jak zde vypadala krajina a život v jednotlivých geologických obdobích vývoje Země.

Praha – pohled z Vypichu (odkaz na video)

Ocitli jsme se v křídovém útvaru druhohor, v době před 90 miliony let. Je poměrně teplo a vlhko, zimy jsou mírné. V teplé vodě mělkého moře žijí amoniti, plži, mlži a dokonce i žraloci. Na dně se usazuje písek, v hlubších částech jíl i vápnitý kal. Pokud se zpevní, je z něj opuka. Na okolní souši začínají růst kvetoucí rostliny.

Karlovarský kraj – Dolnice (odkaz na video)

Třetihorní miocenní krajina před 18 miliony let se vyznačuje příjemným teplým podnebím s průměrnou teplotou kolem 25 °C. Souš kolem jezer porůstá smíšený prales. V něm převládají teplomilné listnáče – ořešáky, olše, duby i magnólie. Jehličnany, jako borovice a sekvoje, se objevují méně. Fauna je pestrá, vedle chobotnatce Deinotheria, zvaného žirafovitý slon, můžeme pozorovat kopytníky, vodní ptáky, želvy i malé ještěry. Vzduchem poletují hejna hmyzu.

Liberecký kraj – pohled z Kozákova (odkaz na video)

Krajina kolem Kozákova se během pliocénu ve třetihorách, před pěti miliony let, začíná podobat té současné, rozpoznáme údolí Jizery. Podnebí je o něco teplejší než dnešní, objevují se však i chladnější údobí jako předzvěst střídání dob ledových a meziledových. Fauna se podobá dnešní, právě tak jako flóra. Kozákov je dosud činnou sopkou, Trosky vyhasly dávno před tím.

Jihočeský kraj – třeboňská pánev (odkaz na video)

Ve třetihorách, v období miocénu před 20 miliony let, obklopují veliké klidné jezero mohutné mokřady. Průměrná celoroční teplota dosahuje 15–17 °C, což je víc než dnes. Zimy jsou mírné. Voda je plná jednobuněčných rozsivek, z jejichž nakupených schránek se tvoří křemelina tvrdnoucí na diatomit. Před 15 miliony let vyhloubil dopad velkého mimozemského tělesa na území Německa kráter Ries a kapky roztavených hornin dopadaly do třeboňské pánve jako drahé kameny – vltavíny neboli moldavity.

Pardubický kraj – rozhledna Bára u Chrudimi

Díváme se na mělké a teplé křídové moře, v době před 90 miliony let v období zvaném křída. Na jeho dně se usazují písky a v hlubších částech i jíly. Podnebí je teplé a vlhké, zimy mírné. Podmínky vyhovují jak fauně, tak flóře. Z fauny jsou běžní žraloci, mořští ještěři, amoniti, plži i mlži. Flóra je bujná, krajinu zarůstají stromovité sekvoje a kordaitové stromy, vysoké až 40 m. Ve vzduchu vládnou velcí ptakoještěři.

Zlínský kraj – Hostýn (odkaz na video)

Hostýn ještě není... Nacházíme se na dně oceánu Tethys, přibližně 100 km k JV. Tady se usazuje písek a jíl, z kterých později vzniknou vrásněním příkrovy a ty se nasunou až na Moravu a vytvoří Karpaty včetně Hostýna. Nad hladinou panuje typické oceánské klima, teplejší a vlhčí než dnes. Vody oživují hlavonožci včetně velkých amonitů, nejrůznější ryby, někdy i mosasaur. Vysoko na obloze občas přelétne ptakoještěr.

Ústecký kraj - Lovoš (odkaz na video)

Z Lovoše obhlížíme okolní vulkanické kopce před 30 miliony let, během oligocénu ve starších třetihorách. Celé severní Čechy jsou sopečnou krajinou, kromě vulkanických erupcí jimi otřásají i zemětřesení. Ani Krušné hory, ani labský kaňon dosud neexistují. Podnebí je teplé a vlhké, v jezerních vodách žijí bezrozí nosorožci, podobní prasatům, i krokodýli, kolem se probíhají pralesní koně, předchůdci psů a medvědů. Souš porůstají platany, vavříny, tisovce, občas i palmy.

Plzeňský kraj – Starý Plzenec, Radyně (odkaz na video)

V okolí Radyně se v době starohor, před 800 miliony let, rozkládá obrovský hluboký oceán. Podnebí je chladné, polární oblasti zaledněné. Na mělčích částech oceánského dna se tvoří stromatolity z modrozelených řas. Z oceánského dna někde stříkají horké černé vody, zvané černí kuřáci. V pustých vodách žijí jen mikroorganismy zvané Acritarcha, řasy a sinice.

Jihomoravský kraj – Rudice

Pro druhohorní křídovou krajinu v okolí Rudice před 100 miliony let jsou typické vápence rozhlodané krasovými procesy. V tropickém podnebí je vlhko, teplota ve dne stoupá nad 40 °C, v noci neklesá pod 20 °C. Z fauny zaujmou drobní stromoví plazi a ptáci, ba i ptakoještěři. Nižší polohy s dostatkem vláhy pokrývají tropické lesy, ve vyšších polohách rostou araukárie.

Středočeský kraj – Brdy

Rozhlížíme se po kambrické prvohorní krajině, staré 500 milionů let. Podnebí je o něco chladnější než dnes, střídají se roční období, zimy mohou být ledové. Mezi kamenitými vrchy vznikají jezera se studenou vodou, na jejichž dně se usazují jak štěrky, tak písky a jíly. Po dně se pohybují několikacentimetroví členovci rodu Kodymirus. Na souši bychom pod lupou objevili nepatrné bakterie a řasy.

Moravskoslezský kraj – Landek (odkaz na video)

Nacházíme se v období mladších prvohor před 330 miliony let v období karbonu. Plochá krajina má charakter rozsáhlých mokřadů a jezer na okraji moře. Podnebí je vlhké, tropické, s teplotou až 40 °C. Z fauny převažuje hmyz a pavoukovci, ve vodách mlži a ryby. V bujné vegetaci převládají stromovité plavuně, kapradiny a přesličky i jejich liánovité a křovité typy.

Vysočina – Šebkovice

Ocitáme se v podivné pustině, jakoby na jiné planetě. Jsme 600 milionů let zpátky v období starohor. Slunce nízko nad obzorem osvětluje krajinu jezer a lagun s pustými břehy bez vegetace, zbrázděnými erozí. Podnebí je chladné a vlhké, těžko se dýchá – není dost kyslíku. Z našeho pohledu je to krajina bez života, ale zelené a hnědé povlaky v závětří zátok a lagun prozrazují bujný mikrobiální život. Na mělčině ve vodě dokonce zahlédneme jakési rosolovité tvory – asi zástupce ediakarské fauny.

Olomoucký kraj – Čelechovice na Hané

Kolem nás se prostírá prvohorní devonský korálový útes, starý 385 milionů let. Téměř tropické podnebí má teploty až přes 30 °C. Útes tvoří stromatopory, různé typy korálů větevnatých i bochníkovitých tvarů a mechovky. Toto prostředí obývají plži, mlži, ramenonožci, lilijice, ježovky a pancířnaté ryby. Flóra je zastoupena řasami.

Jihomoravský kraj – Luleč

Jsme v třetihorách, v miocénu, díváme se na krajinu starou 15 milionů let. Subtropické podnebí vládne nad pobřežím, denní teplota šplhá ke 30 °C. Z fauny zaujmou hadi, ještěrky, želvy, množství ptáků, netopýři, vyskytují se i hlodavci, malí kopytníci a malé šelmy. Vnitrozemí pokrývá hustý subtropický prales, místy s těžko prostupným podrostem. Pobřeží je spíše křovinaté a připomíná dnešní středomoří.

Odkazy

Geology AR

Stáhněte si ZDARMA aplikaci ke zobrazení rozšířené reality materiálech ČGS!

SOUBORY

Geology AR

Stáhněte si ukázku animací s rozšířenou realitou!

Přihlášení