Úvodní stránka >> Geologie >> 40

Geologie, 40

Geology, 40


Celá kniha (Whole book)

Geologie / Geology 40
(1985), str. 1-231 (pdf, 7816 kB)

Jednotlivé články (Particular articles)

The proncipal features of the geotectonic development of Cuba and the Caribbean region / Hlavní rysy geotektonického vývoje Kuby a karibské oblasti
V. Škvor, (1985), str. 9-33 (pdf, 791 kB)
Gabroidy v mirovickém metamorfovaném ostrově / Gabbroids in the Mirovice metamorphic islet
V. Ledvinková, (1985), str. 35-61 (pdf, 1021 kB)
Srovnání jaderných jednotek východního a západního křídla orlicko-kladenské klenby / Vergleich der Kerneinheiten des östl. und westl. Flügels der Orlické hory-Klodzko-Kuppel
J. Kočandrle, M. Opletal (1985), str. 63-99 (pdf, 993 kB)
Paläobotanisch-biostratigraphische Charakteristik der Klikov-Schichtenfolge (Oberturon-Santon) in Südböhmen / Paleobotanicko-Biostratigrafická charakteristika klikovského souvrství (svrchní turon-santon) v jižních Čechách
E. Knobloch, (1985), str. 101-145 (pdf, 1478 kB)
Geologická stavba podkrušnohorského prolomu a jeho tektogeneze / the geological structure of the Krušné hory-piedmont graben and its tectogenesis
M. Váně, (1985), str. 147-181 (pdf, 1512 kB)
Neogén v opěrných vrtech OS-1 Kravaře / Neogene in OS-1 Kravaře and OS-2 Hat key boreholles in the Opava area
I. Cicha, R. Brzobohaty, J. Čtyroká, N. Gabrielová, O. Krejčí, I. Krystek, V. Mátl, V. Molčíková, E. Novotná, Z. Řeháková, J. Soták, J. Staňková, E. Knobloch, F. Váca, (1985), str. 183-229 (pdf, 2019 kB)